Temettü Nedir? Temettü Tarihleri

Temettü Nedir? Temettü tarihleri ​​Temettü olarak da bilinen Temettü; Şirket hissedarlarının, bir şirketin elde ettiği dönem kârı tutarının nakit veya hisse olarak iştirakidir.

Temettü önemli bir ortaklık hakkı olan temettü, işletmedeki her ortağın sahip olduğu hisse sayısı kadar pay alması anlamına gelir. Temettü oranları, şirketlerin yıl sonu bilançolarına göre belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasında yer almaktadır. Bir şirketin yıllık net karı, şirketin yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını belirler. Kâr dağıtımı, şirketin yıllık net karından vergi ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan kısmın %20’sinden az olmamak üzere yatırımcılara dağıtılmasıdır.

Kar dağıtım kararı; Yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. Şirkette ortakların sahip oldukları paylara göre temettü verilmesi anlamına gelen temettü önemli bir ortaklık hakkıdır. Dağıtım ise şirketin yıllık net karından vergi ve ödemeler düşüldükten sonra kalan miktarın belirli bir kısmının ortaklar arasında bölüştürülmesidir.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü almak veya temettü almaya hak kazanmak için bireylerin hissedar olması gerekir. Bu mülke sahip olan dernek, şirketin bu hakkı temettü ödemesi gününde elde ettiğini garanti eder. Hisseler şirket temettü dağıtımından bir gün önce alınmış olsa dahi; İnsanların temettü hakkından yararlanmalarını sağlayan bir yatırım aracıdır.

Karın dağıtılacağı tarih, genel kurul onayının ardından pay sahiplerine duyurulur. Kâr dağıtımının yapılacağı sabaha kadar o şirketin hisselerine sahip olan hissedarlar kâr payı dağıtımına katılabilir. Bedelsiz pay olarak dağıtılacak temettü de doğrudan yatırım hesabına aktarılır.

Temettü Dağıtımı Nedir?

Temettü dağıtımı; Bir şirketin yıllık net kârından vergi ve diğer ödemelerin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarın en az %20’sinin şirket ortakları arasında bölüştürülmesidir.

Yatırımcılar tarafından en çok temettü dağıtan şirketler tercih edilmektedir. Bunun nedeni; temettü getirisi yüksek olan şirketler, güven verir.

Temettü Payı Nasıl Dağıtılır?

Şirketin yıllık net gelirinden vergi ve diğer giderlerin çıkarılması sonucu kalan kısım; %20’den az olmamak üzere pay sahiplerine dağıtılır. En çok tercih edilen temettü dağıtım şekli; sadece nakit veya sadece stokta dağıtım. Ancak bir kısmı nakit, kalanı hisse olarak dağıtılabilir.

Ek sermaye artırımına karar veren şirketler temettülerini hisse senedi şeklinde dağıtırlar. Temettü Nasıl Hesaplanır?

Kar payı, belirli bir işlemle hesaplanır. Temettülerin nasıl hesaplandığını bazı örneklerle açıklamak faydalı olacaktır. Örneğin, şirket 2 dolar brüt temettü ödeyecek ve portföyünüzde 100 adet hisse senedi var. Bu durumda 2×100 üzerinden 200 TL brüt temettü almaya hakkınız vardır. Ancak söylendiği gibi bu rakam brüttür. %15 stopaj sonrası net temettü ödemesi 170 TL olacaktır. Yatırımdan temettü olarak indirilebilecek yüzde 15 stopaj, hizmet sonrası ödeme seçeneğinden ayrıdır. Bu doğrudan yansıtılır ve net tutar ortakların hesaplarına aktarılır.

Temettü Dağıtımı Nedir?

Temettü ödemesi; Şirketin yıllık net karından vergi ve diğer katkı payları düşüldükten sonra elde edilen tutarın en az %20’sine tekabül eden kısmın şirket ortaklarına bölünmesidir.

Yatırımcılar tarafından en çok temettü ödeyen şirketler tercih edilmektedir. Hem öz sermaye getirisi hem de yatırımcılara temettü sunan hisse senetleri daha avantajlı olarak kabul edilir.

Borsada İkramiye Temettü Ne Anlama Geliyor?

Bir şirketin iç kaynaklarının sermaye artırımı karşılığında çıkarmış olduğu payların ortaklarına herhangi bir tazminat ödemeden dağıtılması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımına ek sermaye artırımı denir. Şirket dışı para, ödenmiş sermaye artırımı yoluyla elde edilse de, iç kaynaklarla yapıldığı için ikramiye ihracında şirkete para girişi yapılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu