SGK Sürekli İş Göremezlik Raporu ve Malul Aylığı Ödemeleri 2023

SGK kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklama ile Sağlık Kurulu tarafından verilen ara karar yüzünden kontrol muayenesi gecikenlere kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir adım atıldığını duyurdu. Sürekli iş göremezlik ve malul aylığı geliri Sağlık Kurulu tarafından verilmesi gereken ara karar süreci sebebiyle yaşanan gecikmelerden ötürü kesilebiliyor.

SGK’nın almış olduğu yeni karara göre sürekli iş göremezlik ve malul aylığı geliri kesilmiş olanların gelirlerinin tekrar bağlanması için ilk rapor tarihi baz alınacak. Bu adım sayesinde gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetlerin ve hak kayıplarının da önüne geçilmiş olacak. Yazımızın devamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeye ve alınan karara yönelik tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik ve Malul Aylığı Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu malullük durumu bulunan kişilere belirli oranda ödeme yapmaktadır. Ödemeler vazife malullüğü, malullük veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan kişilere yapılmaktadır. Ödeme miktarı kişinin çalışma yetisinde ne kadar kayıp meydana geldiğine göre değişiklik göstermektedir.

Kişiler çalışma yetilerindeki kaybı zamanla telafi ettikçe, yani sağlık durumları gitgide düzeldikçe Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylıklar iyileşme oranına göre azaltılabilir ya da tamamen kesilebilir.

Sürekli İş Göremezlik ve Malul Aylığı Konusunda SGK’nın Yeni Kararı

Sadece çalışma yetisindeki kayıp azalanlara malullük veya sürekli iş göremezlik geliri konusunda düşüş yapılmıyor. SGK aynı zamanda çalışma yetisi giderek daha da kaybolan kişilerin gelirini yükseltmek üzere çalışmalar da yapıyor.

Peki bu değişiklikler nasıl saptanıyor? Kişiler malullük veya sürekli iş göremezlik geliri hakkı elde edebilmek için öncelikle engelli kurul raporu alıyorlar. Kişiler engellilik durumunun yanında iş göremezlik gibi bir sorunla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Sonrasında kendisine SGK tarafından gelir bağlanıyor.

Bu gelir miktarını artırmak isteyen ve iş göremezlik durumunda artış olduğunu düşünen kişiler kontrol muayenesi talep edebiliyor. Ayrıca SGK da kişilerden gerekli durumlarda sağlık kontrol muayenesi isteyebildiği gibi bu kişilerin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

Sürekli İş Göremezlik ve Malul Aylığı Alanlar için Kontrol Muayenesi

Kişiler SGK’nın belirtmiş olduğu tarih, saat ve yerdeki kontrol muayenesine katılmak zorundadır. Elbette geçerli sebepleri olanlar bu sebepleri belirtmek koşuluyla randevu tarihlerini değiştirebilir ve ileri bir tarihe erteleyebilirler.

Ancak hiçbir geçerli sebep belirtmeden SGK’nın belirttiği tarihteki kontrol muayenesine katılmayan engellilerin sürekli iş göremezlik ve malul aylığı geliri bir sonraki aydan itibaren kesintiye uğruyor. Eğer kişiler kontrol muayenesini sonraki üç ay içerisinde yaptırırlarsa muayenenin yapıldığı aydan itibaren gelir tekrar bağlanıyor. Ancak 3 aylık süreyi geçirenler için durum böyle değil.

SGK kişilerin 3 aylık süre içerisinde kontrol muayenelerini hala yaptırmadıklarını fark ettiğinde sisteme bu bilgi düşüyor. Kişinin 3 aydan sonra gelirini tekrar alabilmesi için yeniden rapor alması gerekiyor.

Engellilik durumunun ve iş göremezliğin devam ediyor olması halinde maaş geliri yeni rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak tekrar bağlanabiliyor. Benzer şekilde iş göremezlik durumundaki değişiklik sebebiyle alınan gelirde artış ya da azalma durumu da sağlık kontrolünden sonraki aydan itibaren maaşa yansıtılıyor.

Aylık Kesilip Tekrar Bağlanırsa Aradaki Ayların Ödemesi Yapılır mı?

SGK herhangi bir başka özel durum olmadıkça kişilerin 3 ayda bir düzenlik sağlık kontrolü yaptırmasını istiyor. Elbette özel ve geçerli sebepler durumunda kişilerin bu 3 aylık süreyi geçirmeleri mümkün. Ancak sonrasında muayenesine hala gitmeyen ya da hiç muayeneye gitmemiş kişilerin sürekli iş göremezlik ve malul aylığı geliri kesiliyor. Geliri bu yüzden kesilmiş olan engellilerin gelirlerinin tekrar bağlanabilmesi için yeni bir engelli raporu alması gerekiyor.

Aylık ödemeler yeni alınan rapor tarihinden sonra başlıyor. Önceden geliri tekrar bağlanan kişiler gelirleri kesildikten sonra arada kayıp yaşanan ayların ödemesini alamıyorlardı. Bu da kişiler için büyük bir mağduriyet sebebi olabiliyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun almış olduğu yeni karar bu mağduriyet durumunu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Malul Aylığında Ara Karar Sebebiyle Mağduriyetin Ortadan Kaldırılması

Engelli bireyler sağlık kurulu raporlarını Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir hastaneden alsalar da raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Kurulu’nca da inceleniyor. Bu uygulama, vatandaşa verilen sağlık raporlarında herhangi bir sorun, yanlışlık, eksiklik olmaması adına yapılıyor. Bu tarz bir hata görülürse Sağlık Kurulu kişiden yeniden muayene talep edebiliyor.

Tabii Sağlık Kurulu yeniden muayene istediği için ara karar sebebiyle bu süreç uzuyor. Dolayısıyla da SGK’nın maaş bağlanması için tanımış olduğu süre olan 3 ay sınırının dışına çıkılıyor. Keyfi olarak kontrol muayenesine gitmemek gibi sebeplerin dışında bu durum engellilerin mağdur olmasına yol açıyor. SGK yeni almış olduğu kararla bu soruna el atmayı da hedeflemiş durumda.

Sürekli İş Göremezlik ve Malul Aylığı Gelirinde Ara Karar Güncellemesi

Sağlık Kurulu tarafından yeniden muayene istemiyle hastaneye yönlendirilen ve bu süreçte de 3 aylık süreyi aşan kişilerin geliri kesiliyor. İşlemler tamamlanıp sağlık muayenesi prosedürü süre erdiğinde ise Sağlık Kurulu ve SGK tekrar onay verirse kişinin sürekli iş göremezlik ve malul aylığı geliri yeniden bağlanıyor.

Ancak kesinti ile yeniden bağlanma arasında geçen zaman kişinin kaybı oluyor ve mağduriyete yol açıyor. Bu mağduriyetin önüne geçilmesi için bu uygulama değiştirilmiş olup, maaş tekrar bağlandığında ikinci rapor başlangıç tarihi yerine ilk raporun başlangıç tarihi baz alınacaktır. Böylece engelli kişiler mağduriyet yaşamadan o aradaki hak ettikleri maaşlarını alabileceklerdir.

Sürekli İş Göremezlik Ve Malul Aylığı Geliri Alma Şartları Nelerdir?

Kişilerin sürekli iş göremezlik ve malul aylığı almaya hak kazanması için önce birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından talep edilen belgelerin kuruma sunulması şarttır.

Bu belgeler arasında yetkili sağlık kurumu ve doktorlarca düzenlenmiş sağlık raporu ve gelir hakkının dayanağı yer almaktadır. Kişinin engellilik durumundan ötürü gelir alabilmesi için iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda iş yapma yetisinin azalmış olması gerekmektedir. Sigortalılar için geçerli olan bu düzenlemeye göre sigorta bağlanabilmesi için kişide iş yapma yetisindeki kaybın en az % 60 olması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişinin malul sayılması için kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması, toplamda 1800 günlük malul olma durumu, ayrıca da bildirilmiş ölüm ve yaşlılık sigortaları bulunması gerekmektedir.

Eğer kişi bir başkasının bakımına muhtaç olarak derece malullük ile karşı karşıyaysa 10 yıldır sigortalı olunması şartı aranmamaktadır. Kişinin çalışan ya da iş veren olması fark etmeksizin iş kazasını geçirdiği iş yerinden çıktıktan, ayrıldıktan ya da atıldıktan sonra yazılı dilekçe ise talepte bulunması gerekmektedir. Ayrıca sigortalının kanunun 4. maddesi B bendine göre genel sağlık sigortası da dahil olmak üzere her türlü primlerinin ve borçlarının ödenmiş olması zaruridir.  

Sürekli İş Göremezlik ve Malul Aylığı Ne Zaman Ödenmeye Başlar?

Kişi sürekli iş göremezlik ve malul aylığı almak için talepte bulunduktan sonra şartlar ve kişinin sağlık durumu incelendikten sonra bir karara varılır. Eğer kişinin gelir alması uygun görülürse rapor tarihinden sonraki ay başı itibariyle ödeme yapılmaya başlanır. Sürekli iş göremezlik ödeneği almadan önce geçici iş görmezlik ödeneği alan kişilerde, o ödenek kesilerek yerine sürekli iş göremezlik aylığı bağlanır.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu