Hangi Tıbbi Malzemeler Katılım Payı Öder ve Ödemez 2023

Katılım payı nedir? Hangi malzemeler için katılım payı ödenmez ya da hangi hastalıklar için katılım payı parası vermek durumunda kalmayız? Katılım payı; Sosyal güvenlik kurumunun karşılamış olduğu bir ücrettir.

 • SGK’nın avantajlarından faydalanan kişilerin bu tutarları ödemesi gerekir.
 • SGK’nın kendi içerisinde düzenlenen kanunlarca sağlık uygulama tebliği adı altında sunulmuş bir formdur.

Katılım Payı Hizmetin Amacı Nedir?

SGK’nın kullanılan tıbbi malzemelerden ya da hastalıklardan dolayı para talep etmesinin sebeplerinden birisi; lüzumsuz ilaç kullanımının önüne geçebilmektedir. Bir de sigortalı olan kişilerin bütçelerinden katkı yapmaları da yine istenen bir durumdur.

Belirli farkları vardır. SGK her türlü tıbbi malzeme ya da hastalığa para istemektedir. Bu katılım payı adı verilen parayı, belirli tedavilere ve ilaçlara yönelik olarak alırlar.

Hangi Şartta Katılım Parası Verilir?

Bu aşamada şöyle bir gruplandırma yaparsak daha doğru olacaktır. SGK belli hizmet dallarına katılım parası uygulaması getirilmiştir. Şimdi sıralayacağım hizmet alanlarında katılım parası ödemek zorunlu mudur? Bunun dışında herhangi bir hizmetten kesinti yapılmaz.

 • Kişinin vücudunun dışında bir protez ya da ortez uygulaması yapılacaksa bundan alınır.
 • Kişinin acil ancak ufak tedavi durumlarında yani hastalığı ayakta tedavi yapılmaya uygun bir hastalık ise buradan alınacak ilaçlarda da yine bir miktar katılım payı alınır.
 • Kadın ve erkek sağlığı üreme yöntem ve tedavi süreçlerinde, diş hekimleri hastanedeki hekimlerin kişiye ayakta tedavi sonucu uyguladıkları tedavi ve verdikleri ilaçlardan da yine katılım payı alınır. Bu hekimlere aile hekimleri dahil değildir.

Katılım Payı Ödemeleri Nasıl Olur?

Katılım payı ödemeleri SGK aracılığı ile gerçekleştirilmektedir ve o kurumun kontrolünde ilerlemektedir. Kişinin sigortası türüne göre de değişim gösteren bir katılım payı parası alınmaktadır.

Ayakta tedavi olarak adlandırıldığını hasta muayene yönteminden alınan katkı payları SGK kazanmış olduğu aylık gelir sigortasının varlığı ve arkada bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin bulunup bulunmaması ile ilgili bir yaptırım uygulanır.

Geriye kalan kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bir sigortası bulunan ve sözleşmesi bulunan eczaneler aracılığı ile bir kişiye miktar çıkarılır.

Eğer alınan ilaç yurtdışından temin edilmesi bu ilaçların hükmüdür. Şu şekilde olur. İlaçları getiren kuruluş ya da şahıs temsil etmesinin ardından SGK tarafından bu kişiler aracılığı ile katılım payı ücreti alınmaktadır.

Hangi Şartlarda Katılım Payı Ödenmez?

Kişinin geçirmiş olduğu bir iş kazası ya da iş yerindeki bir meslek hastalığından dolayı sigortası da bulunuyorsa bu kişilerin olmuş olduğu tedavilerden katkı payı alınmıyor. Herhangi bir acil durumda ya da afet durumunda yine sağlık kurumlarınca böyle bir para alınmaz.

Katılım payının ödenmediği hastalıklar içerisinde şunlar yer alabilmektedir:

 • Tuberkiloz
 • Astım
 • Kronik
 • Bronşit
 • Karaciğer yetmezliği
 • Solunum yolu yetmezliği
 • Kalp hastalıkları
 • Kişilerin davranış bozuklukları
 • Lösemi gibi hastalıklarda herhangi bir katkı payı alınmaz.

Tıbbi Malzeme Parasının Alınmadığı Haller

Tıbbi malzemeler için katkı payı kullanılan ve devletin aldığı ya da kurumların almış olduğu katkı payları özellikle askeri tatbikat gibi önemli savaş dönemlerinde alınmamaktadır.

Ayrıca kişi herhangi bir meslek ya da iş kazası sebebiyle yaşadığı bir durum varsa yine bundan dolayı alınmaz. Tıbbi sarf malzemeleri adı verilen kurumlarca alınmış olan cihazlar içinde katkı payı aranmaz.

 • Ülke genelindeki sosyal hizmetler kurumları ve bu kurumlarda bulunan çocukların bakımı ve korunması gibi süreçlerde kullanılan tedavilerde yine ücretsiz bir şekilde alım sağlanır.
 • Polis akademisinde ya da bu yüksek okullarda okuyan ve emniyet müdürlüklerindeki kişilerin tedavi süreçlerinde ve ayrıca hala buralarda okumaya devam eden kişiler için
 • TSK kuvvetlerinden okuyan ya da çalışan kişiler için de öyle bir katkı payı söz konusu değildir.

Katılım Payı Miktarları

2023 yılı itibari ile kişilerin sağlık kurumlarında hizmet almaları sonucunda verdikleri paraya katılım payı adı verilir.

 • Kişilerin doktor muayenelerine gittiklerinde ayakta tedavi tedavilerde yada dişi ile ilgili bir sorun yaşadıklarında
 • Diş hekimi muayenelerinde
 • Vücutlarından dış organ olarak tasvir edilen protez uygulamalarında ve tüp bebek tedavilerinde devlet tarafından bu pay alınır.

Katılım payı ücretleri yüksek değildir. Kişinin herhangi bir şekilde bir ayakta müdahale yapılması ardından ödeyecek katılım payı parası 5 TL ile 12 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

 • Hastanenin durumu da bununla da bağlantılıdır.
 • Devlet ya da özel hastane oluşunu da yine etkilemektedir.

Ödenen bu miktarlar sağlık uygulama tebliği adı verilen SUT isimli bir birim tarafından belirlenir ve her hastanede ortak olarak bu miktar uygulanır.

Bazı durumlarda ödenilen tutar, hastanenin ya da yapılan işlemin cinsine göre de 2 katı fazla bir biçimde ödenebilmektedir. Özellikle kişinin hastanelerin acil dediğimiz servislerinden faydalandığını da bu ücret alınmıyor.

İlaçla tedavilerde ve ilaç alımında ve tedavi süreçlerinde yine katılım payı alınır. Sadece hasta muayenelerinde değil ayrı olarak verilen ilaçlarda da katkı payı parası alınmaktadır. Bu katkı payı parası eczanelere gidildiğinde ilaç alma sürecinde yansıtılmaktadır.

Peki Bu Miktar Nasıl Belirlenir?

Öncelikle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa ve belirli bir sigortası bulunuyorsa %20 civarında bir katkı payı alınıyor. Kişi emekli olmuşsa ve bunun yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bulunuyorsa %10 civarında bir ücret talep edilir.

Buna bir örnek verecek olursak kişi sağlık sigortasına sahip ama çalışır halde ve ardında bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa eğer bir eczaneye gittiğinde alacağı 40 TL olan ilaca 8 TL para verecektir.

 • Kişi hem emekli hem de bakmakla yükümlü olduğu biri varsa 40 TL’lik bir ilaca 4 TL verecektir.
 • Katılım payları, aile hekimlerine gidilip olunan tedavilerde alınmamaktadır.
 • Fakat hastalık tarzı tedavilerde alınmayan bu kişiye yazılan ilaçlar da eczaneden temin ederken alınmaktadır.

Yine yukarıda saymış olduğum usullere göre alım gerçekleştirirler.

Tıbbi Malzemelerde Uygulanan Katkı Payı Parasının Temini Nasıl Olur?

Tıbbi malzemeler olarak adlandırılan bu ilaçlar kişinin protez, diş protezi, vücut protezi ya da ortaya ve görmeye yardımcı birtakım maddeler olarak gruplara ayrılır ve her biri kendi içerisinde bir ücrete ve farklı bir yaptırıma tabi tutulur. Kişinin ağız içinde protezleri için kullanacağı malzemelerden alınan katılım payı şu kurallar içerisinde temin edilir;

 • Eğer kurumla bir sözleşmesi bulunan bir sağlık kuruluşu ise bu tarz bir protez tedavisinin ardından bu işlemi yaptırdığı kurum, kişiden bu katkı payını tahsil eder.
 • Eğer kurumun sözleşmesi bulunmuyorsa kendi icra ettiği bir hekimlik kurumunda çalışıyorsa serbest olarak adlandırdığımız bir kuruluşta yapılan protez işlemleri sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme noktasında kişiden katkı payı tahsil eder.

Vücut Protezleri ve Ortezleri Ödemesinde ise Nasıl Bir Yol İzlenir?

Kişi için hastane tarafından temin edilen protez ya da ortezlerin sonucunda kurum tarafından bir ödeme alınır. Ancak kişinin bu tedavilerin sonucunda kullandığı tıbbi malzemelerin kesintisinde ise sağlık kurumu kişiden bu parayı almaktadır.

Kişilerin görüş (görme) tedavileri için kullanılan tıbbi malzemelerde Eğer kişi SGK tarafından bir aile bağlanması ve bakmakla yükümlü olduğu birileri de bulunuyorsa almış olduğu maaştan/aylıktan kesinti yapılır. Normal şartlarda da kurum ile sözleşmesi bulunan hastane kişilerden bu parayı temin eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu