Haksızlık Yapan Kiracı Nasıl Çıkarılır, Şikayet Edilir?

İnsanların içinde barındığı ahşap veya beton malzemelerden yapılmış çatısı olan odalara bölünmüş yapıya ev denilmektedir. Ev bir insanın hayatının geçireceği kendinden de bir parça bulacağı mülk olarak bilinmektedir. Geçmiş zamanlardan bugünlerimize kadar insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte başını sokacağı, yaşayacağı bir yere ihtiyaç duymuştur.

Evin tarihine bakıldığında ilk yerleşim mekanları Yemen’de görülmektedir. Yemen’deki evlerin güzelliği herkesi hayretler içerisinde bırakmaktadır. Ev geniş kapsamlı bir çerçeve altında incelendiğinde tarihi evler de bulunmaktadır. Bir yerin iklim koşullarına göre çeşitli evler yapılmaktadır. Örneğin Karadeniz Bölgesi’nde ahşap malzemeden, Akdeniz bölgesi’nde ise çatısı olmayan damlı evler yapılmaktadır.

Yaşayacağı yerin coğrafi koşullarına göre ev almak isteyen ya da kirada oturmak isteyen kişiler o bölgenin şartlarına bilmesi uygun olmaktadır. Ev sahibi olan kişiler kirada oturan aileler ile bazen problemler yaşamaktadır. Örneğin kira ödemesini gününde yapmamak ve eve zarar vermek başlıca problemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haksızlık yapan kiracı nereye şikayet edilir? Haksızlık yapan kiracıyı; örneğin kirasını bir ay içerisinde ödemek zorundadır. Şayet kirasını bir ay içerisinde ödeme yapmaz ise icra takibi ile kiracıya tebligat gönderilir. Bu tebligat ile 30 gün içerisinde kira bedelini ödemesi gerekli olmaktadır.

Ödeme yapmayan borçlu icra hukuk mahkemesinde dava açılarak kiracının tahliyesi öngörülmektedir. Ev sahibi ve kiracı ilişkileri ülkemizde de her zaman bazı sorunlara davetiye çıkarmaktadır. Kanunlara uyularak bu sorunlar giderilmektedir. Ayrıca tahliye davası da açılmaktadır.

Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürer?

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları her dönemde çıkabilecek sorunlar olarak görülmektedir. Yasalara uygun hareket etmeyen kiracılar ev sahibini sıkıntıya sokmaktadır. Ev sahipleri kiracılardan; kira kontrat sözleşmesine uygun davranmalarını beklemektedir.

Örneğin kira bedelini gününde ödemek, evin duvarlarına ve mobilyalarına zarar vermemek ve komşularla iyi ilişkiler içerisinde bulunmak olmaktadır. Yasalara uygun davranmayan kiracılara mahkemelerde ev sahibi davalar açmaktadır.

Ev sahibi kiracı davaları ne kadar sürer? Kira bedelini ödemeyen borçluya 30 gün içerisinde ödeme yapmadığı için icra hukuk davası açılmaktadır. Söz sahibi kiracı anlaşmazlıklarında tahliye davasında genellikle mahkemenin yoğunluğuna göre 2 veya 3 ay gibi sürede karara bağlanmaktadır. Kiracılar tahliye kararına uyması zorunludur Çünkü 15 gün içerisinde evi boşaltması gerekmektedir. Bu süreçte kiracının da mağduriyeti varsa karşı dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kiracı Çıkarma Yöntemleri

Ev bir insanın İçinde yaşayacağı Ahşap veya betondan yapılmış üzerinde çatısı bulunan içinde odalara bölünmüş balkonu bulunan yapı olarak bilinmektedir. Her insanın yaşayacağı bir evi vardır. Fakat maddi durumu iyi olan kişiler ev satın alırken, ekonomik yapısı zayıf olan kişiler kirada oturmaktadır. İster kendi evi ister kirada olursa olsun herkes kendi evinde kendi ruh halini ve yaşam tarzına yansıtmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar ev sahibi olan kişiler kiracılar ile bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar genellikle kira ücretinin ödenmemesi evdeki malzemelere zarar gelmesi olarak düşünülmektedir. Kira sözleşmesine uygun davranmayan kiracılar ev sahibi tarafından uyarı yapılmaktadır. Uyarılara rağmen kira bedelini ödemeyen kişilere karşı ev sahipleri dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kiracı çıkarma yöntemleri nelerdir? sorularına cevaplar aramaktadırlar. Bir kiracıyı çıkarmanın en başlıca yöntemi kira bedelinin ödeme bir için, aynı yıl içerisinde ihtar gönderilerek kiracının çıkmasını sağlamaktadır. Bu ihtarla kiracıyı uyarı anlamını taşımaktadır. Kiralanan mülkte en az 1+10 yıl oturan kiracıya karşı tahliye davası açılmaktadır. Oturulan mülkte tadilat yapılması nedeniyle tahliye olabilmektedir. Ayrıca evi kiralayan kişinin ya da eşinin yakın yerde evinin ve mülkünün olması ev sahibine sonradan bildirilmesi ile tahliye davası açılmaktadır.

Olumsuz davranışlar sergileyen kiracılara karşı da dava açılmaktadır. Ev sahibini mağlup eden her problem tahliye davası açılmasına gereksinim olmaktadır. Mal varlığından iflas eden kiracıya karşı belirli süre içerisinde ev sahibine güvence göstermediği takdirde kiracıyı çıkarmak mümkün olmaktadır. En az 2 defa ihtar gönderilen evden kiracının çıkması gerekmektedir.

Evden çıkmayan kiracıya karşı icra hukuk mahkemesi tarafından 30 günlük süre tanınmaktadır. Ev sahibinin evde kendisinin oturması istemiyle bunu belgeleyerek kiracıya bildirilmesi gereklidir. Kira sözleşmesinde bulunan şartların tükenmesi halinde de tahliye olmaktadır.

Kirasını Ödemeyen Kiracı İçin Ne Yapılabilir?

Ev sahibi kiracı ilişkileri kira sözleşmesine göre yürütülmektedir. Ev sahibinin kira ücreti zamanında alması en doğal hakkı olmaktadır.

Kirasını ödemeyen kiracı için ne yapılabilir? Kira ödemesini yapmayan kişilere ev sahibi ihtarname göndermektedir. Bir ay içinde kira ücretinin ödenmesi eğer ödenmezse sözleşmenin sona ereceği bildirilmektedir. Borçluya iki taraflı ihtarname gönderilmektedir.

Memnun Olunmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Ev sahibi ve kiracı ilişkileri her zaman yolunda gitmeyebilir. Örneğin kira sözleşmesine uygun olmayan durumlarda Ev sahibi kiracıyı çıkarmak istemektedir.

Memnun olunmayan kiracı nasıl çıkarılır? Kiracının evdeki eşyalara, duvarlara, kapılara, banyo ve tuvaletteki musluklara zarar vermesi halinde ve oturduğu evin komşularına rahatsız edecek davranışlarda bulunması evden çıkarmaya neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda ev sahibi tahliye talebi ile ihtar gönderilerek kiracının çıkmasını istemektedir.

Kirasını Ödemeyen Kiracıdan Nasıl Para Alınır?

İnsanların yaşamlarını geçireceği bir eve ihtiyaç duymaktadırlar. O ihtiyaçlar maddi ve manevi olarak her zaman farklılıklar getirmektedir. Maddi durumu iyi olan kişilerin evi olurken ekonomik açıdan zayıf olan kişiler kirada oturmaktadır. Ev sahibi kiracı ilişkileri bazen sorunlar yaratmaktadır.

Kirasını ödemeyen kiracıdan nasıl para alınır? Kira ödemesi bazı kişiler için sıkıntı olmaktadır. Örneğin, maddi zorluk çeken kişiler günü gününe kirasına vermeyebilir. Hayatın acımasız koşulları ev sahibi tarafından olumsuz olmaktadır. Kiracının kirasına ödemesi için iki haklı ihtarname gönderilerek kira bedelinin ödenmesi istenmektedir. İhtarnameye uygun davranmadığı sürede icra hukuk mahkemesine başvurulmaktadır.

Kiracı Kirayı Kaç Gün Geciktirebilir?

Ev sahibi kira de ilişkileri geçmişten günümüze kadar bazı sorunlar getirmektedir. Bugün bakıldığında kirada oturan kişiler maddi açıdan zayıf olduğu durumlarda kirasını ödemekte zorluklar çekmektedir.

Kiracı kirayı kaç gün geciktirebilir? Öncelikle kirada olan kişinin sözleşmeye uygun olarak belirli günlerde kirayı ödemesi gereklidir. Fakat kira ücretini ödememesi durumunda ev sahibi tarafından yaklaşık 30 günlük bir zaman içerisinde ödenmesi için ihtarname gönderilmektedir. Bir ay içerisinde kiranın ödenmesi gerekli olmaktadır.

Düzensiz Kira Ödemesi Yapıldığında Ne Yapmak Gerekir?

Ev sahibi kiracı arasında kira sözleşmesine uygun olarak kira ücretinin ödenmemesi halinde belirli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Düzensiz kira ödemesi yapıldığında ne yapmak gerekir? Kiranın düzensiz ödenmesi ev sahibine sıkıntılara sokmaktadır. Örneğin, kiranın bir ay içerisinde yarısının ödenmesi veya hiç ödenmemesi sorunlar çıkarmaktadır. Kirasını düzensiz ödeyen borçluya karşı 30 gün içerisinde ödemenin yapılması için ihtarname gönderilmektedir. Bu gibi durumlarda mahkeme yolu açıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu