Genç Çiftçi Hibe Destekleri ve Şartları Nisan 2023

Genç çiftçiler tarım alanlarına daha aktif kullanabilmek adına yapılmış olan hibe projesinden faydalanabilmek için tüm evraklarını hazırlıyorlar. Hazırlanan bu evraklar kendilerine en yakın olan İl Müdürlüklerine bırakılıyor. Bunun sonucunda değerlendirme nasıl yapılıyor. Kişi seçilirken ya da hibe verilirken neye göre bir kıstas belirleniyor? Bunları inceleyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl özellikle başlangıcı yapılan hibe projesi kapsamında yaklaşık olarak 12.5 milyon kişi üstünden bir hesaplama yapılmıştır.

Hibe tutarı kapsamında kişilere şöyle yardımlarda bulunur:

 • Koyun yetiştiriciliği ile uğraşan bir genç çiftçi düşündüğümüzde yaklaşık olarak 3810 çiftçi bulunmaktadır ve her çiftçi başına 34 tane hibe edilebilen koyun belirlenmiştir.
 • Manda yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ya da bu alanda aktif bir şekilde bir plan hazırlanmış olan kişiler için tasarlanmış olan taslakta yaklaşık 600 kişiye 5’er adet manda düşecek şekilde bir tasarım yapılmıştır.
 • Keçi yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişiler için yapılan tasarıda 90 kişinin faydalanabileceği bir proje ve bu projeye göre de 37 adet keçi düşecek şekilde bir tasarım yapılmıştır.
 • Besi sığırı dediğimiz hayvan türünün yetiştiriciliğinin yapan 8000 çiftçi içinde yaklaşık olarak kişi başına 5 tane sığır düşecek şekilde bir tasarım yapılmıştır.

Gençlerden istenen şey mantıklı ve yerinde uygulanabilir bir proje taslağıdır. Kabul gören proje ve konuları hangi projeler daha çok beğenilmiş gibi ayrıntıları merak edenler internette araştırma yaparak bilgi edinebilirler.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru yapma aşamaları ve başvuru şartı kısımlarından söz edilmiştir. Onları geçtiğimizde bu projelerin neye göre değerlendirildiği kısmı kalıyor. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki;

Genç Çiftçi projesinde yaş esas alınmıştır

Kişinin yaş sıralamasına ve içinde bulunduğu yaş grubuna göre puan verilmektedir. Alınan puanlar sonucunda bir değerlendirme sürecine gidilir. Tasarlanan proje kapsamında:

 • 18 ile 25 yaş arasını kapsayan biriyseniz 14 referans puanı hak ediyorsunuz.
 • 26 ile 32 yaş arasında bulunuyorsanız 10 referans puanına sahip oluyorsunuz
 • 33 ile 40 yaş aralığında bir yaşa sahipseniz de 6 referans puanı alabiliyorsunuz.

Tabloya bakıldığında çiftçilerin daha ön plana çıkmaları ve onların desteklenmesi için daha küçük yaş gruplarına fazla puan verildiği göze çarpmaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesindeki bir başka ölçüt ise başvurduğunuz yerdir.

Özellikle kırsal bölge dediğimiz tarımsal alanların aktif hale gelmesi için başlatılmış. Bu proje de bu tarz bir bölgede yaşayan ve böyle bir yerde bir arsaya sahip olan kişilere daha fazla fırsat verilmektedir.

 • Tabloya baktığımızda özellikle 1000 kişiden daha az kişi sayısına sahip olan bir bölgede yaşıyorsanız size verilecek olan puan 14’tür.
 • Kişi 1000 kişiden fazla yalnız 10.000 kişiden az bir yerde yaşıyorsa verilen puan 10 puan alacaktır.
 • Kişinin yaşadığı yer 10.000 kişi ile 20.000 kişinin 6 arasında bir kısmında rakamı sahipse kişi 6 puan alacaktır.
 • Son olarak da kişinin yaşadığı bölge 20.000 kişiden fazla veri nüfusa sahip ise bu bölge genç çiftçilere verilen hibe projesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Tablonun kısa bir değerlendirmesini yaptığımızda da şu sonuca varabiliriz. En az nüfusa sahip olan ve daha çok kırsallaşmaya meyilli bölgelere daha fazla hibe puanı verilmektedir.

Projenin değerlendirilmesindeki ve hibenin verilmesindeki bir başka kriter ise mezun olunan okul seviyesidir. Kişi ilkokul mezunu olduğu hali ile üniversite mezunu olduğu halde arasında puan farkı da göz önünde bulundurulmuştur.

 • Proje kapsamında ilkokul okuyan biri ile üniversiteden mezun olmuş biri arasında yaklaşık 4 puanlık bir fark oluşturmaktadır.
 • Okuryazar olan kişiler sadece ortaokul düzeyine göre okumuşlarsa 14 puan alabiliyorlar. Lise ve bunun üstünde bir lisans mezuniyeti bulunan kişiler ise 10 puan hak ediyorlar.

Burada da işsizliğin önüne geçip okuduğu okul sebebiyle iş bulmakta zorlanan kişilere yardım olması amacıyla tasarlanmış bir puanlama sistemi göze çarpmaktadır.

Son olarak bakılan kriterlerden birisi de kişinin üzerinde proje olarak çalışacağı yerin kime ait olduğudur.

 • Eğer üzerinde faaliyet göstereceği tarım alanı kişinin kendisine aitse bu kişi genç çiftçi ise 14 puan alacaktır.
 • Eğer üzerinde çalışacağı tarım alanı kiraladığı bir yer üzerinden başvuruda bulunmuştur. Bu kişi de 10 puan alacaktır.
 • Hiçbir şekilde bir arazisi bulunmuyorsa sadece proje niteliğinde bir düşüncesi varsa 6 puan alacaktır.

Hibe Kredisi İsteyen Genç Çiftçilerin Kişisel Özellikleri

Devlet hibe kredisi kapsamında genç çiftçinin sahip olması gereken ve özellikle komisyonun üzerinde durduğu hususlar şunlardır:

 • Kişinin tarım ve hayvancılık alanında bir sertifikası bulunuyorsa 14 puan alacaktır.
 • Kişinin bulunduğu yer ile üzerinde çalışacağı tarım arazisi aynı bölgede bulunuyor ise kişi 10 puan alacaktır.
 • Herhangi bir şekilde bir engeli bulunuyorsa ya da engelliye bakmakla yükümlü, Gazi ya da şehit yakını ise 10 puan alacaktır.
 • Maddi durumu anlamında yeşil kart kullanan biri ise bu kişiyuye 10 puan verilecektir.
 • Evli ise yine 10 puan alacaktır.
 • Askerliğini yapıp bitirmişse 10 puan alacaktır.
 • Herhangi bir coğrafi işaretleme işlemleri varsa 6 puan alacaktır.
 • Eğer bu genç çiftçi cinsiyeti kadınsa 6 puan fazla olarak verilecektir
 • Özellikle kümes hayvancılığı sektöründe ve organik tarım olaralacaktif işlemde bulunan biri ise 6 puan alacaktır.

Tüm yapılan puanlamalar neticesi toplanarak bakanlığa gönderilmektedir. Bakanlık kurulunca yapılan incelemeler sonucunda Gthb aracılığı ile incelemelerin sonuçları genç çiftçi sitesi üzerinden ya da e-devlet aracılığı ile bakılabilmektedir.

Yukarıda saymış olduğumuz puanlamaların toplamı neticesinde kişiye hibeden yararlanıp yararlanamayacağı söylenecektir. Bulunulan ile göre puanlamaya bakılacak ve ona göre hibe verilecektir. Bulunduğunuz ilde tam puan çıkaran kişi sayısı fazla ise size hibe düşme oranı da o derece azalacaktır.

Genç Çiftçilerde Olması Gerekli Eğitim Şartları

Bir de puanlama sonuçlarında asıl ve yedek olmak üzere iki gruba ayrılan kesim belirlenir. Asıl verilecek olanlar ve yedek verilecek olanlar yedekte olan kişilere de bu hak tanınacaktır.

Kişisel e-devlet platformu üzerinden bakılabilen bu sonuçlara ayrıca bulunduğunuz İl yada İlçedeki Müdürlüklere giderek burada belirlenmiş olan listeyi görebilir ve inceleyebilirsiniz.

 • Genç çiftçi hibe başvurusunda bulunmak isteyen kişinin örgün bir eğitim kurumunda okumuyor olması
 • Okuryazarlık oranının belli bir seviyede oluyor olması
 • Herhangi bir işte çalışmıyor, sigortasının bulunmuyor oluşu önemlidir.
 • Herhangi bir işte çalışmıyor, sigortasının bulunmuyor oluşu önemlidir.
 • Bu noktada kadın çiftçiye daha bir ön plan verilmiştir.
 • Kişinin herhangi bir vergi mükellefiyetinin de bulunmuyor olması şartına bakılmaktadır.

Genç çiftçi hibesi kapsamında verilecek olan hibe tutarını çiftçi tasarlamış olduğu proje içerisindeki arsa alanı üzerinde kuracağı tarım alanı faaliyetlerinde ya da hayvancılık faaliyetlerinde değerlendirilebilmektedir.

Bu sayede hem kendi ürününü oluşturup ülke ekonomisine katkı sağlayabilir hem de yurt dışına yetiştirilmiş ürünlerin satışını yapabilir. Ayrıca tarım alanlarında sadece yemek için; sebze ve meyve üretimi söz konusu değildir.

Bunun dışında kişi tıp alanında kullanılmak üzere bitki türleri de üretirken sabun ya da herhangi bir deterjanın ya da parfümün kokuya sahip olabilmesini sağlayan aroma da yine bitkilerden elde edilmektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde de böyle bir miktarın hibe verilme sebebi de ortaya çıkmış olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu