Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalışanların Primleri 2023

Asgari tutardaki değişim ile beraber de ev hanımlarına, ev işlerinde çalışan kişilerin de tutarlarında farklılaşmalara gidilir.

 • Bir kişinin sigortalı olabilmesi için en az o iş yerinde ya da o işte 10 günden fazla çalışması gerekir.
 • Ev çalışanları için de 10 günden daha fazla çalışan kişilerin primleri bu fark üzerinden yatırılmaktadır.
 • Aylık olarak çalıştıkları süre baz alınarak buna göre bir ücret uygulanmaktadır.
 • Ev çalışanlarına prim verilirken bu primlerin miktarındaki oran dağılımını kişi, sigortayı yapan çalıştırandan alabilmektedir.
 • Aslında düşünüldüğünde bu prim aktarımı sayesinde de kişi daha erken bir zaman diliminde emekliliğine kavuşabilir.
 • Tamamı ile kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilebilen bu işlemlerin hepsi sigorta kurumu tarafından yürütülmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigorta primleri almış oldukları maaşın brütü üzerinden alınmaktadır. Kişinin çalışma süresinin 10 gün sonrası ve 10 gün gerisi olmak üzere bir miktar prim ortaya çıkarılmaktadır ve bu oranda 2023 yılı itibariyle de farklılıklar görülmektedir.

10 Günden Fazla Bir Süre Çalışmalarda Teşvik Primi Nedir?

Sigorta prim teşviki olarak adlandırılan bu kanunda belli kurallar gerçekleştirildiğinde bu teşvikten yararlanılabilinmektedir.

Ev çalışanı 10 günden daha fazla yani 30 güne kadar olan süreç’e kadar bir çalışma gösteriyorsa asgari ücret üzerinden bir değerlendirme yapılır. Asgari ücret üzerinden günlük primi 31,88 TL olarak belirlenir.

Şöyle düşünelim ki; 1 ay içerisinde çalışan kişi için ödenmesi gereken miktar toplamı 956 olur. 2023 yılı ev içi hizmetlerde çalışan kişilerin faydalanabilecekleri bazı teşvikler bulunur. Bu teşvikler sırasıyla;

5510 sayılı indirim teşviği:

 • Çalışan kişinin geçmişe dönük olarak bakıldığında herhangi bir prim borcunun bulunmaması
 • Tüm prim ödemelerinin vaktinde yapılmış olması şartı ile indirim teşviğinden faydalanabilmesi gerekir.

6111 sayılı 10 madde prim teşviği:

Bu teşvikten yararlanılmasının şartlarından biri erkek hizmetinde bulunan kişinin 18 ile 29 yaş arasında olması; bayanın ise belli bir yaş kriterin aranmadığını bilmekteyiz.

Kişinin bu maddeden yararlanabilmesi için 10 günden fazla süreyi aştıktan sonra geriye dönük olarak bakıldığında 6 aylık bir dönem içerisinde bir sigortasının bulunmamış olması gerekir.

7103 kanun ile 19. Madde teşviği:

Bu teşvik yasası içerisinde de kişi 10 günden fazla bir ev içi hizmette bulunuyorsa, geriye kalan sigortalı primleri de 15 yılı bulacak şekilde devlet tarafından ödenir.

 • Bunun için kişinin bağ-kur tescilinin bulunmaması gerekmektedir.
 • İŞKUR’a başvurmuş olması da gerekir. İşte çalışan kişinin 18 ile 25 yaş arası aralığında bir yaşa sahip olması da lazımdır.

15921 sayılı 50. madde teşviği

Bu kapsam içerisinde ev içi hizmetçiler amacı ile işe alınan kişilerin paraları devlet güvencesi ile ödenmektedir. Bunun için İŞKUR’a başvurulmuş olması ve kişinin buradan işsizlik maaşı almaları gerekir.

Hangi İşler Ev Hizmetleri Kapsamına Girer?

Ev hizmetlerine giren işler tespit edildiğinde bu kişilerin sadece sigortalılık hakkına faydalanabileceği ve bu kişilerin iş kanunu gereği primlerinin yatırılması gerektiği ortaya çıkmış olur. Bu kapsamda ev içi hizmetlerde çalışıyor, olarak sayılan işleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Günlük hayat içerisinde ev içinde gerçekleştirilen işlerden; temizlik, ütü ve çamaşır işleri, evin alışverişi ve eğer bir bahçe varsa bahçeye dair yapılacak işler bakımı temizlenmesi ve çiçek sulaması gibi
 • Bulaşıkların yıkanması, yerleştirilmesi ve ayrıca mutfak işleri kategorisine giren yemek yapmak
 • Ev içerisinde bakıma ihtiyaç ve muhtaç olan kişilerin özellikle yaşlı ve çocukların bakımı onlara dair her türlü hizmetin verilmesi iş kapsamına girer.

Bir kural daha vardır ki buna göre evin içerisinde yaşayan ama evin içindeki kişilerle kan bağı 3 dereceye kadar dayanan kişilerde yine ev hizmetleri kategorisi de değerlendirilecek kişilere girer.

2023 yılı Ev İşlerinde Çalışanların Adım Adım Sigorta İşlemleri

Kişilerin ev içi hizmetlerde sigortalılıkları çalıştıkları günlere göre düzenlenmektedir. 10 gün ve sonrasındaki süreçte çalışan kişiler sigortalılık yapma hakkına sahip olurlar. Bu karar 2015 yılında düzenlenmiştir.

 • Kişi bazında sigortalı yapmak da gün sayısına göre değişir. Bunun hesaplaması da şu şekilde yapılır ve kişiye ona göre prim verilir. Prim oranı da bu yüzden değişir.
 • 1 ay içerisinde 10 günden aşağısı ya da 1 ay içerisinde 10 günden fazla çalışma süresine bakarak 2 farklı şekilde bir planlama uygulanır.
 • Eğer kişi 1 ay içerisinde 10 günde fazlası 1 gün sayısında çalışacaksa o kişi için sigorta primleri onu çalıştıran kişi tarafından ödenir.
 • Eğer kişi 1 ay içerisinde 10 günden daha az bir süreçte çalışıyorsa işveren tarafından iş esnasında herhangi bir sakatlık, hastalanma ya da meslek hastalığı gibi süreçler söz konusu olduğunda yararlanabilmesi için sigorta yaptırılması gerekir. Bu ev hizmetleri kapsamına girer.

Sonuç olarak ev içi hizmetlerinde çalışanların alacakları primleri çalıştıkları güne göre değişmektedir. Eğer kişi çalıştığı günü ödenmesinden sonra ki günlerde isterse kendisi primini ödeyerek ayı tamamlayabilir. SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi için detaylı bilgi için tıkla.

Ev Hizmetlerindeki Yabancı Çalışanların Prim Ücretleri

Ev hizmetlerinde çalışan işçiye belirli gün sayısını aştıklarında işvereni tarafından sigorta primi ödenir. Türk ev içi hizmet işlerinde bulunan kişilerin sahip oldukları tüm haklar ve kuralların işleyiş şekli yabancı çalışanlar için de geçerlidir. Üstüne ya da düşüklüğüne sebep olacak farklı bir hakları yoktur.

2023 Yılı Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Ne Kadar Para Alır ve Prim Ücretleri

Ev işlerinde çalışan kişiler kanunların daha doğrusu iş kanunlarının 4. maddesi gereği 4857 sayılı kapsamında işçi olduğu kabul edilmiştir ve bunun karşılığı olarak da ev hizmetlerinde şartları karşılayan kişiler, işverenler tarafından sigortalanır.

 • İşçilerin normal çalışanlar gibi belirli izin günleri de bulunur. Kanunlarca belirlenmiş bu izin günleri de en az 1 yıl çalışmış olan işçi üzerinden şöyle hesaplanır.
 • Yılda en az 2 hafta olmak üzere 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük kişilere de 3 hafta olacak şekilde izin uygulaması yapılır.
 • Yine kurallar gereği ev içi hizmetli çalışanların haftada bir gün tatil imkânı bulunur.

Çalışanların ücretleri kanunlar çerçevesinde verilir. Bunun dışında işveren çalışanı fazladan çalıştırmışsa kanunlarda belirtilen ücretin yarısı kadar bir fazlalık verebilir. Bu da yine kanunlar ile sabitlenmiştir. Bunun dışında ücretler her ayın sonunda verilmektedir. Çalışılan süreye göre alınan bu SGK primleri 2023 yılında şöyle belirlenmiştir;

 • Asgari ücretin sonuçlarına göre belirlenen bu miktar 10 günlük bir çalışma gerçekleştiren kişinin aldığı brüt asgari ücret 2.943 TL’dir
 • Bu kişiye yani 10 günlük çalışma gerçekleştiren kişiler uygulamasının oranı ise %32,5’tir.

10 günden sonrasındaki kısım için 2023 yılında bu oran söz konusudur ve toplam SGK primi de 10 günün sonunda 318,80 TL olarak belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu