Yetim ve Öksüz Aylık Maaş Başvuru Şartları 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen yetim aylığı ya da diğer ismi ile yetim maaşı babası ya da annesi vefat etmiş olan çocuklara, geride kalan eşlere verilir. Bekar ya da dul olan kişilere bağlanan bu maaşı alabilmek için vefat eden kişi SGK kapsamında emeklilik ya da hizmet süresinin beş yılı doldurmuş olmalıdır.

Maaşı alabilecek eş ya da çocuk ise bazı şartlara sahip olmalıdır. Genellikle bu kişilerin büyük kısmı maaş alabileceklerinden habersiz şekilde yaşamlarına devam etmektedir. Oysa bu bir hak olup vaktinde kullanmak ve başvuruda bulunmak yarar sağlar. Aylık kapsamında alınacak olan tutar her yıl güncellenmekte olup böylece vatandaşların mağdur olmamaları sağlanır.

Yetim Maaşını Kimler Alabilir?

Yetim maaşı vefat eden kişinin arkasında kalan eşe, kız ve erkek çocuklarına verilir. Bu maaşın alınabilmesi için gerekli koşullar yerine getirilmelidir. Maaşın bağlanmasına öğrencilik durumu engel teşkil etmemektedir.

Kız ve erkek çocuklarının yetim maaşında yaş koşulu birbirinden farklıdır. Buna göre kız çocukları sigortalı bir işe başlayana ya da evlenene kadar yetim aylığı alabilirken erkek çocuklarında 18 yaş sınırı vardır. Eğer erkek çocuklar üniversite okuyorsa bu durumda yaş sınırı on sekizden yirmi bire çıkarılmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere kız çocukları için herhangi bir yaş sınırı koyulmamıştır. Çocuklara verilecek olan yetim aylığı miktarı vefat eden annenin ya da babanın SGK prim ödemesi dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Yetim Aylığının Özellikleri

Kişinin ölmesinden sonra eş ve çocuklar arasında pay edilen yetim aylığı sigortalı olan anne babanın ardında kalanlara verilmektedir. Erkek çocuklarının yetim maaşı alabilmelerinde yaş sınırı olmasına karşın bu sınır eş ve kız çocuğu için ortadan kalkmaktadır. Eğer eş ya da çocuklardan biri maaş alma hakkını kaybederse onun maaş hakkı diğer maaş alanlar arasında pay edilir.

Örneğin erkek çocuk on sekiz yaşına geldiğinde maaş alma hakkını kaybedeceğinden onun maaş alma hakkı kız çocuk ile eş arasında paylaştırılacaktır. Alınacak olan maaşın ne kadar olacağı vefat eden kişinin ödenen sigorta primine ve aylığı alacak kişi sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Yetim ve Öksüz Maaş Aylığının Şartları 2023

Yetim ve öksüz maaş aylığı şartları; içerisinde ilk sırada 5 yıllık sigorta prim süresi yer almaktadır. Bu noktada ödenmesi gereken en az prim sayısı 900 gün olarak ifade edilmektedir. Erkek çocuklar için eğitim durumuna göre 18, 20 ve 25 yaş sınırı mevcuttur. Kız çocuklarında ise bu durum söz konusu olmayıp onların maaşları sadece evlenince ya da işe SGK kapsamında sigortalı işe başladıklarında kesintiye uğrar.

Eğer kız çocukları boşanırsa bu durumda sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yetim maaşı almaya kaldıkları yerden devam edebilirler. Eşlere ise vefatın ardından dul maaşı ödemesi yapılabilmesi için herhangi bir yaş sınırına tabii tutulmamaktadır. Maaş için evlenmemiş olmaları şartı aranmaktadır. Çocukların aldıkları yetim maaşlarının devam edebilmesi için bedensel fonksiyonlarında yüzde kırkın üzerinde engel olmaması gerekir.

Yetim ve Öksüz Maaşı Alabilmek için Gerekli Belgeler

Yetim ve öksüz maaşı almak için gerekli belgeler eksiksiz olmalı ve en doğru şekilde doldurulmalıdır. Olması gereken ilk belge Sosyal güvenlik kurumu tarafından verilen yetim aylığı başvuru formudur. Bu formda vefat eden eşin ya da anne babanın sicil numarasının doldurulmasına ihtiyaç vardır.

Maaş alabilmek için SGK hizmet dökümü belgelerinin teslim edilme şartı vardır. E devlet sisteminde bununla ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. Buna ulaşabilmek için TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır, ardından kurumlar kısmından Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası açılacaktır. Açılan sayfanın alt kısmında aranan başlık yer almaktadır.

Yetim maaşının temeli ölüme dayandığından dolayı aylık bağlanabilmesi için eşe ya da anne babaya ait ölüm belgesinin kuruma iletilmesi şartı vardır. Bunlara ek olarak yetim aylığına başvuru yapan çocuklara ait kimlik fotokopileri de ibraz edilmelidir. Bu evraklar eksiksiz şekilde tamamlanarak kuruma gidilip yetim aylığı alma başvurusu yapılabilir.

Yetim Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

Yetim maaşı başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilir. Başvuru öncesinde gerekli evraklar tam olacak şekilde hazırlanmalı ve başvuru formu da doldurularak kuruma teslim edilmelidir. Başvurunun ardından evraklar kurumda yetkili kişiler tarafından incelemeye alınır.

Eğer başvuru yapan kişi için maaş alabilir onayı verilirse o kişi ya da kişiler adına ayrı ödenek çıkarılır. Başvurunun onaylanması ile birlikte ilgili kişiler bilgilendirilir ve onun ardından ertesi ayın ilk haftasında yetim maaşı ödemeleri yapılır. Bu maaş ödeme eş, kız ya da erkek çocuk fark etmeksizin herkesin ayrı ayrı kendi hesabına yatmaktadır.

Yetim Maaşı Başvuru Sorgulama

Yetim aylığı sorgulama işlemleri e devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Bunun için önce sisteme giriş yapılır ve ardından Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından yetim aylığı başvurusunun son durumu hakkında bilgi alınabilir. Başvuru onaylandığı takdirde alınacak tutar ve maaşın hangi tarihlerde yatırılacağı gibi bilgiler bu sayfa üzerinden maaş sahibinin bilgisine sunulur. Bu uygulamadan hem eş hem de çocuklar yararlanabilir.

Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Yetim aylığının kesilmesi hali geriye kalan eş ile çocuklar açısından farklılık göstermektedir. Özellikle erkek çocuk için durum biraz daha farklı olup eş ve kız çocuk için benzer koşullar geçerlidir. Yetim maaşı kişinin maddi durumu ile alakası olan bir ödeme türü değildir. Ancak kişi Sosyal Güvelik Kurumu sigorta kapsamında işe başladığında yetim aylığı kesintiye uğrayacaktır. Bu ödeme çalışılan süre boyunca yapılmamakta olup işten çıkıldığında tekrar devam etmektedir.

Kız çocukları yetim aylığı alırken evlenirlerse bu durumda maaş alma hakkı ortadan kalkar. Fakat çocuklara özel bir durum uygulanmakta olup maaş alırken evlenen kişilere ilk evliliğe özgü olmak üzere on iki aylık yetim maaşı tek seferde toplu olarak ödenir.

Dul ve Yetim Maaşı Ücretleri 2023

Dul ve yetim maaşı tutarı her yıl güncellenmekte olup 2023 yılına ait tutar insanlar tarafından merak edilmektedir. Buna göre aylık dul maaşı tutarı 587 Türk lirası olarak, aylık yetim maaşı ise 293 Türk lirası şeklinde belirlenmiştir. Bu rakamlara ait olunan yılın enflasyon oranları göz önünde bulundurularak zam yapılmaktadır.

Dul Maaşı Kesilir Mi?

Eşinin ölümünden sonra geride kalan eşe verilen dul maaşı eşin başka bir kişiyle evlenmesiyle birlikte son bulur. Eğer eşin kendi emekli maaşı varsa bu durum dul maaşı almak için engel bir durum değildir. Dul aylıkları maaşı alan eşin sigortalı bir işe başlamasıyla birlikte de kesilmektedir. İşten çıkılması durumunda maaş aynı şekilde devam etmektedir.  

Dul Maaşı Ödemeleri

Dul maaşı ödemeleri SGK kapsamında çalışan eşin vefat etmesiyle geride kalan eşe verilir. İki ayda bir yapılan bu maaş ödemesinin ne kadar olacağı geride kalan çocuklara bağlıdır. Eğer geride kalan çocuk yoksa bu durumda eş maaşın %75lik kısmını alabilir.

Çocuğun olduğu durumlarda ise pay dağılımı eşe %60 ve çocuklara %30 olacak şekilde yapılır. Eğer dul kalan eş emekli maaşı alıyorsa eşten kalan emekli maaşının yüzde ellisini alma hakkına sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu