Boşanma Davası Ücretleri, Dilekçe Örneği ve Sebepleri 2023

Çiftlerin birbirini yeterince tanımadan ya da aile baskısıyla evlenmeleri sonucu boşanmalar da gün giderek artmaktadır. Anlaşamayan çiftler soluğu mahkeme salonlarında almakta ve boşanma sürecine adım atmaktadırlar. Bu yazımızda sizlerle boşanma davalarına ilişkin pek çok detayı paylaşacağız.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için öncelikle bir avukattan destek alınmalıdır. Eğer avukat tutacak gücünüz yoksa muhtarlığa giderek fakirlik belgesi alabilir ve bağlı olduğunuz baroya başvuru yaparak size bir avukat atanmasını talep edebilirsiniz. Avukat talep etmeme durumunda hukuki süreci düzgün takip edemeyebilir, bazı hataların meydana gelmesine neden olabilir ve yanlış sözler sarf ederek bazı haklarınızı kaybedebilirsiniz. 

Bir avukatla anlaştıktan sonra mahkemeye sunacağınız boşanma dilekçesini hazırlamanız gerekir. Dava dilekçesinin hazırlığı sırasında kanundaki hallere dikkat edilmelidir. Dilekçenin hangi yer mahkemesine yazılacağı belirtilmelidir. Ardından davacı ile davalı tarafların isimleri, soy isimleri, T.C. kimlik numaraları ve adresleri yazılmalıdır. Davanın türü de belirtildikten sonra boşanma sebepleri sıralanır. Hak kaybı olmaması için deliller eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. Sonuç ve talep kısmında ise tüm talepler yazılmalıdır.

Boşanma davalarında delil olarak şahitlerin önemi çok büyüktür. Şahitleriniz varsa dilekçede bunları yazmanız gerekir. Anlaşmalı boşanma yapacaksanız mahkemeye bunu da belirtmeniz gerekmektedir.

Boşanma Davası Açma Ortalama Ücretleri 2023

Boşanma davasını açacak taraf harç ve giderleri ödemekle sorumludur. Davanın açılması sırasında harç ve gider ücretleri belirlenen süre içinde ödenmezse dava açılmamış sayılır ve işleme konmaz. 2023 yılı itibariyle bir boşanma davası ilk açılışta 700 TL ile 1000 TL arasında bir masrafa yol açmaktadır. Dosyanın seyrine ve yapılacak işlemlere göre masraflar değişkenlik gösterebilir.

Boşanma Davası için Yatırılması Gereken Ücret Harcı Nedir?

Harç giderleri; başvuru harcı, peşin harç ve vekalet harcı şeklindedir. Boşanma davalarında ödenecek harç ücreti anlaşmalı ya da çekişmeli davalarda ve avukatlı ya da avukatsız davalarda değişmektedir. Anlaşmalı davalarda çiftler arasında vekalet, nafaka ve tazminat gibi durumlar bir sözleşme ile belgelenir.

Anlaşmalı davalarda harç ve masraflar için ortalama 700 TL gibi bir rakam ödenir. Çekişmeli boşanma davalarında süreç uzadığı için bu harç bedeli ve avukat ücreti de değişmekte ve 4 bin TL ile 8 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Boşanma Davası için Ortalama Gider Ücretler

Boşanma davalarında dava masrafları ve avukat ücretleri olarak 2 çeşit gider vardır. Dava masrafları peşin olarak mahkeme veznelerine ödenmelidir, aksi halde dava açılamaz. Boşanma davalarında gider kalemleri genellikle tebligat masrafları, bilirkişi ücretleri, tanık ücretleri ve gider avansı şeklindedir. Boşanma davası masraflarında maktu harçlar; başvuru harcı, peşin harç ve vekalet harcıdır.

Boşanma Davası için Dilekçe Örneği

Boşanma davası için hazırlanacak dilekçede neler olması gerektiğini yukarıda açıkladık. Bunu bir örnekle pekiştirecek olursak şu şekilde bir dilekçe hazırlanabilir;

XXX AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 • Davacı: Ad, Soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres
 • Vekili: Ad, Soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres
 • Davalı: Ad, Soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres

Konu: Davalının kusurlu halleri dolayısıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri yazılır.

Açıklamalar: Müvekkilimiz ve davalı …. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten A. B. İsimli bir çocukları vardır. Evlilikleri başladığından beri davalı her gece alkol almakta ve müvekkilimize fiziki şiddet uygulamaktadır. Davalı bu şiddeti genellikle çocuğun yanında yapmıştır. Müvekkilimizin XXX Devlet Hastanesi’nden almış olduğu darp raporu ve XXX ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifade örnekleri ekte yer almaktadır.

Davalı, müvekkilimizi tek başınayken ve toplum içindeyken devamlı aşağılamakta ve hakaret etmektedir. Bu davranışlarıyla müvekkilimize sözlü taciz uygulamaktadır. Bu hususlar yargılama sürecinde şahit beyanları ile kanıtlanacaktır.

Son olarak davalının müvekkilimizi A isimli bir kadın ile aldattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Davalı ortaklaşa kullandıkları konuta dair hiçbir masraf yapmamakta, A isimli kadına ev kiralamakta, müvekkilimizi ve çocuklarını ise zor durumda bırakmaktadır. Davalının maddi durumu yeterince iyi olup, aylık geliri de son derece fazladır. Aldatma iddialarımızı kanıtlayabilmek için davalının geriye dönük 1 yıllık arama geçmişinin celbini talep ediyoruz.

Bu satırlardan sonra tazminat, nafaka ve velayet talepleri sıralanır. Daha sonra dilekçe şu şekilde devam eder:

Hukuki Sebepler: TMK, HMK vs mevzuat.

Sübut Deliller: Nüfus kayıtları, tapu belgeleri, ticaret odası belgeleri, sosyal inceleme raporları, müvekkilin hastaneden aldığı belirtilen darp raporu ve emniyete verdiği ifade örneği, davalıya ait geriye dönüş 1 yıllık arama kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve diğer tüm kanıtlar sunulur.

İstem ve Sonuç: Bu kısımda boşanma talebi, velayet talebi, nafaka talebi ve tazminat talebi yazılır.

Son kısımda ise davacı vekili olarak avukatın ismi ve soyadı yazar.

E-Devlet Boşanma Davası Açılır Mı?

E-Devlet üzerinden boşanma davası açılması mümkün değildir ancak internet üzerinden avukata gitmeden online olarak boşanma davası sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sitesi kullanılabilir. UYAP’a e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilir ve dava açılışı talebinde bulunabilirsiniz. Dava masraflarını da sistem üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Boşanma Davasına Mal Beyanı Gerekir mi?

Eşler arasında mal paylaşımı yapılacaksa boşanma davası için mal beyanı gereklidir. Boşanma davalarında mal paylaşımı evlilik sonlandıktan yapılır. Ana kural, evlilik sırasında edinilen malların eşit bir şekilde paylaştırılmasını sağlamaktır. Mal paylaşım davasıyla boşanma davası aynı anda açılamaz.

Boşanma işlemi mahkeme kararıyla kesinleştikten sonra mal paylaşımı davasına geçilir. Mal paylaşımı ile ilgili olarak Medeni Kanun’un ilgili maddelerine bakılır. Buna göre evlenmeden önce alınan mallar kimin üstüne kayıtlıysa onun kişisel malı sayılmaktadır ve diğer eş bu mallar üzerinde hiçbir hakka sahip değildir. Dava 10 yıl içinde karara vardırılmalıdır, aksi halde zamanaşımı nedeniyle dava düşebilir.

Boşanma Davasından Önce Mal Kaçırma Anlaşılır Mı? Hangi Zamanlar Dikkate Alınır?

Boşanma davalarında mal kaçırma olayı sık sık yaşanmaktadır. Bunun nedeni karşı tarafa tazminat ödememek ya da mal paylaşımı sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçmaktır. Boşanma davalarında mal paylaşımının adil bir şekilde yapılabilmesi için diğer tarafın mal kaçırmak için yaptığı işlemleri engellemek gereklidir.

Eşler eğer evlilik sözleşmesi yapmamışlarsa evlendikten sonra kazandıkları mallar üzerinde her ikisinin de tasarruf hakkı vardır. Bunun anlamı eşlerden birinin bir diğerinin izni olmadan bir malı satma, devretme ya da kiralama hakkının olmasıdır. 

Boşanma sürecindeki eşler malları satarak ya da gayri hukuki yollarla mal kaçırabilir. Hukuk sisteminde mal kaçırma nedeniyle karşı tarafın mağdur olmaması için farklı koruma yolları vardır. Bu koruma yöntemleri kullanılarak mal paylaşımı adil bir şekilde yapılabilir.

Mal kaçırma şüphesi olan mal aile konutu ise aile konutu şerhi konulabilir. Aile konutu dışında kaçırılabilecek başka mallar varsa bu mallar için mahkemeye müracaat edilebilir. Dava sırasında mal kaçırdığı iddia edilen eşin bu eylemi yaptığının kanıtlanması gereklidir. Bu sayede elden çıkarlan mallar için tedbir kararı şerhi konulur. Tedbir kararı şerhi ile mal kaçıran eşin tasarruf hakkı kısıtlanmış olur.

Boşanma Davasına Bakan Yetkili Mahkemeler 

Boşanma davaları için davacının ya da davalının ikamet ettiği yerde bulunan veya eşlerin dava açılmadan önce en son 6 ay süreyle birlikte yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesi yetkilidir. Bulunan yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gidilebilir.

Türkiye’de yaşamayan vatandaşlar yaşadıkları yerde dava açamazlarsa ve Türkiye’de yetkili bir mahkeme bulunamıyorsa bu durumda oturulan yer mahkemesine başvuru yapılabilir. Eğer bu da tespit edilemezse bu durumda Ankara, İstanbul ya da İzmir mahkemelerine başvurulabilir. 

Boşanma Davası Avukat İhtiyacı Var mı? Varsa Ortalama Avukat Ücretleri Nedir?

Boşanma davalarında avukat tutma mecburi değildir. Eşlerden biri boşanma davasını açıp süreci yürütebilir ya da birine vekalet vererek bunu yapabilir. Ancak dava kapsamındaki velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda hukuki hatalar yapılmaması ve hak kaybına uğranmaması için bir avukatın tutulması süreci hem hızlandıracak hem de adil bir şekilde yönlendirecektir.

Ortalama Avukat Ücretleri 2023

Aile mahkemelerinde, aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülen boşanma davalarında öngörülen avukat asgari ücreti 4 bin 80 TL’dir. Bu ücretin dışında harç, gider avansı, tebligat gideri ve diğer masraflar da vardır. Anlaşmalı davalarda avukatlar ortalama 5 bin TL, çekişmeli davalarda ise avukatlar ortalama 7 bin 300 TL talep etmektedirler. 

Avukatların aldığı ücretler boşanma davalarının konularına göre de değişiklik gösterebilir. Avukatlar, çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli davalarda 7 bin 300 TL’den az olmayacak şekilde dava değerinin yüzde 15’i kadar isteyebilirler. Nesebin reddi, tashihi ve babalık davalarında da en az 7 bin 300 TL talep edilebilir. Nafaka davalarında ise 4 bin 700 TL gibi rakamlar söz konusudur.

Boşanma ile Vatandaşlık Kaybedilir mi?

Evlilik yoluyla verilen vatandaşlıklarda; aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğini bozacak faaliyetlerde bulunmama, milli güvenliği ve kamu düzenini zora sokacak bir hale sahip olmama gibi şartlar aranmaktadır. Bunun anlamı, vatandaşlık kazanabilmek yalnızca o ülkenin vatandaşıyla resmi nikah kıymanın yeterli olmadığıdır.

Boşanma durumunda evlilik yoluyla kazanılan vatandaşlığın kaybedilmesi konusunda farklı durumlar vardır. Bunlar şu şekildedir;

 • Boşanma halinde evlilik yoluyla kazanılan vatandaşlık kaybedilmez.
 • Evlendikten sonra alınan vatandaşlık, boşanma sebebiyle bozulmamakta ve eşler sınır dışı edilmemektedir.
 • Evliliğin geçersiz olduğuna karar verilirse, evlilik yoluyla kazanılan vatandaşlıklarda niyete bakılır.
 • İyi niyetli hallerde vatandaşlık devam ettirilir. Bunun anlamı şudur; TMK’da butlan yani geçersizlik sebeplerinden biriyle mahkeme tarafından boşanmanın iptali halinde, eşler bu sebeplerin varlığından haberdar değilse ve bu sebeplerin varlığını bilmeleri de kendilerinden beklenmiyorsa evlilik yoluyla kazandıkları vatandaşlıkları iptal edilmez.

Haklı Olunan ve Davayı Kazanan Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası açabilmek için eşlerden birinin zina yapması, eşini terk etmesi, hayatına kast etmesi, kötü ya da onur kırıcı davranışlarda bulunması, suç işlemesi, haysiyetsiz bir hayat sürmesi, akıl hastalığının olması ya da evlilik birliğini sarsacak davranışlarda bulunması gerekir. Bu durumlar oluştuğunda boşanma davası açılabilir.

 • Zina nedeniyle açılan boşanma davalarında davaya hakkı olan eş, zina olayını öğrendikten itibaren 6 ay içinde dava açmalıdır. Eğer eş affederse dava hakkını kaybeder.
 • Diğer eşin hayatına kasıt, kötü ya da onur kırıcı davranışlarda bulunma sebebiyle açılan boşanma davalarında boşanma sebebi öğrenildikten sonraki 6 ay içinde dava açılmalıdır.
 • Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz bir yaşam sürme nedeniyle açılan davalarda çiftlerin birlikte yaşaması beklenemez. Dava açmak için herhangi bir süre yoktur.
 • Terk nedeniyle açılan davalarda, eğer ayrılık en az 6 ay sürmüşse ve yapılan ihtara dönüş yapılmamışsa terk edilen eş dava açabilir. Ancak terk eden eşin eve dönmesini diğer eş engelliyorsa bu durumda terk eden eşin dava açma hakkı vardır. 
 • Akıl hastalığı olan, evliliği çekilmez hale getiren ve hastalığının geçmesi ihtimali olmayan eşler için diğer eşler boşanma davası açabilir.

Boşanma Davasında Çocukların Hakları Nedir?

Ailede 18 yaşından küçük çocuklar varsa ve boşanma kararı alındıysa; çocuğun nerede kalacağı, çocuğun kime verileceği, çocuğu görme hakkının nasıl düzenleneceği ve nafaka konularında anlaşmaya varılmalıdır. Bu konularda anlaşıldıktan sonra alınan ortak karar İl ya da İlçe Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumu tarafından onaylanır ve mahkemeye kadar resmiyet kazanır.

Saydığımız konularda anlaşmaya varılamazsa bir arabulucudan yardım alınmalıdır. Arabulucu yardımıyla da anlaşma sağlanamazsa sorunun çözümü için yerel mahkemeye gidilmelidir. Boşanma davalarında çocukların ikamet, velayet, görüşme, nafaka ve soyadı hakkı vardır.

İkamet: Çocuğun nerede yaşayacağının kararı verilirken çocuğun yararı göz önünde bulundurulmalıdır. Resmi olarak çocuk yalnızca tek bir yerde kalabilir. Boşanma halinde çocuğun resmi adresi, hangi ebeveynin yanında kalacağına bağlı olarak değişir. Uygulamada ise çocuk haftanın ya da ayın belli bölümlerinde diğer ebeveyninde kalabilir. 

Velayet: Velayet konusu çocuğun bakımının, yetiştirilmesinin ve çocukla alakalı konularda karar verme yetkisinin kimde olacağını belirler. Çocuğun velayeti kimdeyse çocukla ilgili konularda resmi kurumlardan bilgi alabilir. 

Görüşme hakkı: Boşandıktan sonra çocuğun her iki ebeveynini de görme hakkı vardır. Çocuk, birlikte kalmadığı ebeveyni ile görüşebilir. Bu görüşme hakkı genellikle 2 haftada 1 hafta sonu ve buna ek olarak tatil dönemlerinde belli zamanlar şeklinde olur. Çocuğun çok küçük olması halinde görüşmelerin gündüz vakti olmasına karar verilebilir.

Nafaka: Farklı adreslerde yaşamalarına karşın her iki ebeveyn de 18 yaşından küçük çocuklarının geçiminden sorumludur. Çocukla birlikte yaşamayan ebeveyn, çocuğun birlikte yaşadığı ebeveyne nafaka ödemelidir.

Soyadı: Eşler boşandıktan sonra çocuğun soyadının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak istenmesi halinde soyadının değiştirilmesi mümkündür. İsim değişikliği başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’ne gitmek gereklidir. 12 yaşından büyük çocuklarda soyadı değişikliği için çocuğun yazılı iznine gerek duyulur. 12 yaşını geçmemiş çocuklarda ise işlem yapılmadan önce çocukla konuşulur.

Boşanmada Çocukları Kaybetmemek için Yapılması Gerekenler

Boşanma davalarında velayet verilirken çocuğun yararı göz önünde tutulur. Eşlerden maddi durumu iyi olan ya da daha iyi şartlarda yaşayanın velayeti alacağı kesin değildir. Velayet davalarında anne ve babanın yaşam tarzlarına, çocuğun gelişimi ve bakımı için uygun bir hayat sürüp sürmediklerine bakılır. Bu konuyla ilgili olarak uzman bir pedagog görevlendirilir ve çocuğun da fikri alınarak adil bir değerlendirme yapılır.

Velayet kazandığınızda velayetin değiştirilmemesi için bazı şartları yerine getirmek gereklidir. Bunlar şu şekildedir;

 • Çocukla yeterince ilgilenmek
 • Velayet hakkının getirdiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek
 • Tekrar evlenmemek
 • Çocuğun bakımını aksatacak davranışlarda bulunmamak
 • Başka bir yere taşınmamak 
 • Hapse girmemek
 • Alkol ve içki bağımlılığı yapmamak

Boşanmada Kadın Hakları Nedir?

Boşanma halinde kadının belli hakları vardır. Bunlar şu şekildedir;

 • Ayrı yaşama hakkı
 • Ortak konutun ayrılmasını talep etme hakkı
 • Çocuğun teslim edilmesini talep etme hakkı
 • Çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı
 • Çocukla kişisel ilişki kurma hakkı
 • Tedbir nafakası hakkı
 • İştirak nafakası hakkı
 • Yoksulluk nafakası hakkı
 • Velayet hakkı
 • Maddi ve manevi tazminat hakkı
 • Ziynet eşyası alacağı hakkı
 • Mal paylaşımından doğan haklar
 • Aile konutu şerhi konmasını isteme hakkı
 • Koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep etme hakkı
 • Ücretsiz avukat isteme hakkı
 • Kendi eşyalarını talep etme hakkı

Boşanmada Erkek Hakları Nedir?

Boşanma davalarında erkeğin hakları kadının haklarının aynısıdır. Erkeğin haklarını kısaca şu maddeler halinde sıralayabiliriz;

 • Tazminat hakkı
 • Velayet hakkı
 • Nafaka hakkı
 • Yoksulluk nafakası hakkı
 • İştirak nafakası hakkı
 • Tedbir nafakası hakkı

Boşanmada Mal Paylaşımı Kriterleri Nedir?

Evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmayan eşler “edinilmiş mallara katılma rejimini” kabul etmiş sayılırlar. Buna göre evlilik süresince kazanılmış mallar eşler arasında eşit olarak bölüşülür. Mal paylaşımı sırasında evlilik tarihinden itibaren elde edilen mal varlığı belirlenir.

Daha sonra katılma alacağı belirlenir. Katılma alacağı belirlenirken edinilmiş mallarla kişisel mallara bakılır ve denkleştirme yapılır. Var olan borçlar hesaptan eksiltilir. Alacaklar ise hesaba aktarılır. Tüm işlemlerinin bitmesinin ardından ortaya “artık değer” çıkar. Bu değer iki eş için ayrı ayrı hesaplanır.

Atık değer hesaplandıktan sonra malla yarı yarıya paylaştırılır. Eğer eşlerden birinin borçları, edinilmiş mallarının değerinden çok çıkarsa o eş atık ekside kabul edilir. Bu durumda borçlu eşin katılma alacağı olmaz. Katılma alacağının devri ve miras yoluyla mirasçıya aktarılması mümkündür.

Boşanmada Nafaka Hakları Nasıl İşler?

Davacı eş, dava sürecinde ödenmesi koşuluyla tedbir nafakası, dava sonrasında ödenmesi koşuluyla yoksulluk nafakası talep edebilir. Dava devam ederken hakim; eşlerin barınabilmeleri, geçinebilmeleri, çocuklarının bakımını ve korumalarını sağlayabilmeleri için gereken önlemleri resmen almalıdır.

Tedbir nafakası, dava sürerken ayrı yaşamaya başlayan eşlerden barınma ve geçim sıkıntısı yaşayacak tarafa verilir. Ortak çocuklar için de tedbir nafakası verilebilir. Tedbir nafakası kararı alınırken davayı kimin açtığının ya da kimin kusurlu olduğunun bir önemi yoktur. Tedbir nafakası davanın her aşamasında talep edilebilir.

Yoksulluk nafakası dava dilekçesiyle birlikte talep edilir. Davacı, dilekçede bunu belirtmemişse sonradan yoksulluk nafakası talebinde bulunamaz. Ancak ayrı bir dava açarsa bu durum mümkündür. Boşanma dilekçesinde yoksulluk nafakası talebi varsa boşanma halinde yoksul kalan tarafa nafaka bağlanır.

Bu nafakayı alabilmek için boşanma sonrası yoksul duruma düşecek eşin diğer eşten daha z kusurlu olması gerekir. Bu nafaka yoksul kalan eşe süresiz olarak bağlanır. Ancak eğer nafaka alan eş evlenirse, nafaka hakkını kaybeder.

Boşanmadan sonra eşlerin 18 yaşından küçük çocukları için velayeti alan eşe diğer eş tarafından iştirak nafakası verilir. Çocuk 18 yaşına geldiğinde bu nafaka sona erer. 18 yaşına gelen çocuğun eğitim hayatı devam ederse ebeveynlerinden yardım nafakası talep edebilir. 

Aldatma Sonucu Boşanmada Hakları Nedir?

Aldatma sonucu boşanma özel boşanma sebebine girer. Davacı bu durumu ispatlarsa başka kusura bakılmaksızın boşanma kararı verilir. Aldatılan eş kusurlu eşten aldatma nedeniyle tazminat isteyebilir. Ancak aldatılan eş üçüncü taraftan yani eşiyle zina yapan kişiden tazminat isteyemez. Sadakat yükümlüğü yalnızca eşler arasında geçerli bir durumdur ve bu yükümlülük üçüncü kişiyi bağlamamaktadır.

Aldatma sonucu boşanmalarda mal paylaşımı yapılırken katılma alacağı, zina durumu göz önünde bulundurularak hesaplanır. Adil bir paylaşım yapılabilmesi için kusurlu eşin katılma alacağı azaltılır ya da tamamen yok edilir. Yani aldatmalı boşanmalarda mal paylaşımı yarı yarıya değildir.

Boşanma Davasına Bakan En Başarılı Avukatlar Kimlerdir? 

Bu konuda internette arama yaptığınızda karşınıza pek çok isim çıkmaktadır. Bu isimlerden bazıları şu şekildedir; Altın Mimir, Ceren Sümer, Neslihan Sezgin, Ezgi Esnik Günay, Erdem Özcan ve Melih Saatçi gibi isimlerdir.

En Önemli Boşanma Davalarında Emsal Kararlar Nedir?

Eskiden aldatmayı kanıtlamak için izinsiz bir şekilde fotoğraf ya da video çekmek yasaldı. Ancak yeni yapılan düzenlemelerle birlikte izinsiz bir şekilde fotoğraf, video ya da mesajlaşmaları mahkemeye sunmak suç teşkil ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında gerçekleşen olayda Yargıtay, davacının eşine ait WhatsApp yazışmalarını izin almadan mahkemeye sunan kocaya ceza verdi.

Bir başka olay Ocak ayında gerçekleşti. Şiddetli geçimsizlik sonucu boşanma kararı alan çift, karşılıklı boşanma davası açmıştı. Ancak davaya bakan Aile Mahkemesi eşlerin eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Eşlerin boşanmalarına karar verildi ancak kadının talep ettiği nafaka kendisine verilmedi.

Başka bir davada eşi kapıcı olan bir kadın kocasını işinden dolayı aşağıladığı için kazandığı tazminat hakkı kaldırılmıştır. Eşini işi nedeniyle aşağılayan kadın, Yargıtay tarafından ağır kusurlu olarak nitelendirildi. Yüksek mahkemeye taşınan olayda küçük düşürücü sözler söyleyen eşe tazminat ödenmedi.

Aldatma gerekçeli bir boşanma davasında eşinin kendisini aldattığını öne süren kadın, eşinin devamlı telefonda konuşmasını gerekçe göstermiş ve boşanma davası açmıştır. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kocanın telefonla bir kadınla konuşmasının aldatmak olarak nitelenemeyeceğine hükmetmiş ve verilen tazminat cezası hükmünü kaldırmıştır.

Boşanan Kadın Babasının Maaşından ve Sigortasından Yararlanabilir Mi?

Boşanan bir kadın babasının emekli maaşını almak isterse gereken şartları yerine getirmelidir. Ülkemizde boşanmış kadınlara yardımcı olabilmek amacıyla devlet tarafından bazı yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri de nafakadır. 

Eşi ölen bir kadın ya da erkek, ölen eşinin emekli maaşını alabilir. Bu maaş “dul maaşı” olarak adlandırılır. Babası ölen çocuklar da babalarının emekli maaşından yararlanabilir. Bu maaş ise “yetim maaşı” olarak adlandırılır. Kadınların yetim maaşı alabilmeleri için boşanmış ya da evlenmemiş olmaları şarttır.

Boşanan kadınlar babalarının emekli maaşını “yetim maaşı” adı altında alabilirler. Yetim maaşı alabilmek için boşanan kadınının babası ölmüş olmalıdır. Ayrıca kadın herhangi bir yerden emekli maaşı almamalıdır. Bir kadın yeniden evlenirse, sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa ya da boşandığı eşi ile aynı evde yaşamaya devam ederse aldığı yetim maaşı kesilir. Boşanan kadınlar babalarının emekli maaşının %25’ini alırlar. 

Boşanan Eşler Aynı Evde Kalabilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi eşlerin yetim aylığı alabilmeleri için boşandıktan sonra aynı evi paylaşmıyor olmaları gerekir. Aksi halde alınan yetim aylığı kesilir. Bunun dışında çocuklu ayrılmalarda evden ayrılan eşin evi çocuğun geçici olarak barınması için uygun değilse bu durumda bir süre birlikte yaşamalarında sorun yoktur.

Boşandıktan Sonra Başkası ile Ne Zaman Evlenilebilinir?

Boşandıktan sonra erkek için herhangi bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Bir erkek istediği zaman başka bir kadınla tekrar evlenebilir. Ancak kadınlar için durum farklıdır. Boşanan bir kadın için iddet süresi adı altında bir bekleme süresi vardır. Bu süre boşanmanın kesinleşmesinin ardından 300 gündür.

Eğer bir kadın bu kadar çok beklemek istemezse ve hamile kalmamışsa veya boşandığı kocasıyla yeniden evlenmek isterse Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmalı ve bu kararını bildirmelidir. Aile Mahkemesi’nin onay vermesi halinde bir kadın iddet süresinin dolmasını beklemeden eski eşiyle tekrar evlenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu