Sovtaj Nedir? Sovtaj Bedeli Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sovtaj, bir malın kusurlu olan yanlarının sigorta şirketince alınma durumuna verilen addır. Burada sigortalı kişi ile sigortacı değiş tokuş yapar. Hasar durumu olan sigortalı, başvuru yaptığı sigortacının yerine geçer. Ancak burada sigortacı sadece ödeme yaptığı hasarlı alanın üzerinde hak sahibi olur. 

Elbette ki sigortalıdan gelen mal sigortacı için oldukça zararlı olacaktır. Ancak bu sovtaj sigorta giderlerini düşürdüğü için aslında sigortalı için oldukça caziptir. Sigortalı tazminat talep ettiğinde, sigortacı hasarlı malları kabul ettiğinden bu oran sovtaj oluşturduğu için ödeme yapılmayacaktır. Sigortacı, sigortalı taraf ile yaşadığı bu hasar durumunu sovtaj olarak bildirdiğinden zamanı geldiğinde her iki tarafta yaşanılan hasarı kapabilme şansına sahiptir.  

Hangi Durumlarda Sovtaj Devreye Girer?

Çeşitli kazalar sonucunda kusurlu olan malın, kusursuz olan bölümleri sigorta şirketine geçme durumunda sovtaj oluşmaktadır. Sigortalı kişi kendi rızası ile sigorta şirketine sovtaj olarak malı bırakabilmektedir.  Ancak sigorta duruma göre malın kusursuz bölümlerini de sigortalıya bırakabilir. Böyle bir durum sigorta şirketinin avantajı olmaktadır.

Çünkü ödeyeceği tazminat oranı düşmektedir. Sigortacılıkta en sık karşılaşılan durumlardan biri sovtaj olarak gözlemlenmektedir. Sigorta şirketinin elde ettiği mal sigorta şirketince geliri dönüştürülerek elden çıkarılmaktadır. Şirketin bu şekilde maddi gelir elde etmesi maddi gelir kaybını da önlemektedir. Çünkü sigortadan istenilen tazminat bu giderlerle karşılandığından sigorta şirketinin büyük kayba uğratmamaktadır.

Sovtaj Ne İşe Yarar?

Sovtaj hem sigortalının hem de sigortacının işine yarayan bir tür sigorta durumudur. Her 2 tarafında maddi kaybının onarılması, kurtarılması anlamına gelmektedir. Sovtaj ne işe yarar pek çok kişiyi düşündürmektedir. Sovtaj durumunda aslında taraflar neredeyse eşit koşullarda kara geçer. Sigortalı hasarlı durumdaki malını sigortaya bırakarak tazminat alırken, sigortacıda aldığı malın ücretini tazminattan düşer böylece dengeli bir hasar kurtarma olanağı sağlanır.  

Sovtaj olan mal sigortalı tarafında sigorta şirketine daha sonra alınmak üzere de bırakılabilir. Bu koşulda da mal sovtajlı olduğu için sigorta bu malların kendi bünyesinde koruduğundan tazminattan bedelinden malın değerini düşer. Böylece sigortacı az bir ödeme ile dosyayı kapabilmektedir.

Sovtajın Sigorta Şirketlerine Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Sovtaj sigorta şirketlerine maddi olarak yarar sağlamaktadır. Bunun en büyük avantajı tazminatın düşük olarak sigortalı kişiye ödenmesidir. Bunun yanı sıra hasarlı mallarında ayrıca sigorta şirketine bırakılması halinde sigorta şirketi bu malları kendi bünyesinde satışını gerçekleştirebilir.  

Bu sigorta işlemi kayıtlara sovtaj olarak düşülür. Sovtaj ile daha düşük tazminat ödenmektedir. Sigorta en başta hasarlı malı alarak zarar ettiği düşünülse de aslında talep edilen tazminattan düşeceği için bu hiçte zarar oluşturacak bir durum oluşturmamaktadır. Sovtaj olarak değerlendirilen mal satıldığında, sigortalıya bu gelirden ödeme yapıldığı için sigorta şirketi asla zarara girmez. Mal zararını tespit edecek birim ekspertiz raporudur.

Sovtaja Ne Zaman ve Hangi Konularda Başvurulur?

Kaza, yangın, sel gibi durumlarda sovtaj durumuna başvurulabilmektedir. Hasara uğrayan mal ilgili eksper tarafından perte çıktığında mecburi olarak sigorta şirketince satışa çıkarılır. Burada hasarlı malın geneli veya hasar görmeyen bölümleri satışa sunulabilmektedir. Sovtaj ödemeleri sigorta şirketince karşılandığından sigorta alacaklısından tazminat bedelleri düşülmektedir. Bu durumda sigorta tazminatı büyük oranda azaltmış olacaktır.

Sovtaj Neden Uygulanıyor?

Sovtaj kanuni bir haktır. Dolayısı ile sigorta şirketlerine yabancı bir terim değildir. Genellikle kaza ve afet durumlarında sovtaj büyük bir avantaj imkânı sağlamaktadır. Özellikle başından kaza geçmiş araçlarda sovtaj aracın maddi açıdan zarara uğramasını engeller. 

Genel olarak büyük zarara uğrayan bir kişi tek başına asla hasarlı bir malın satışını yapamaz. Ancak sigorta ile iş birliği yaptığında hasarlı olsa bile satışı sağlanabilmektedir. Ayrıca atık durumunun en aza indirilmesi, kullanılabilecek durumdaki malzemelerin geri dönüşü sağlanmasında sovtaj önemli bir ekonomik bir çözüm sunmaktadır.

Kasko Sigortasında Sovtaj Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Sovtaj bedelinin hesap edilmesi için öncelikle geniş bir ekspertiz raporu gereklidir. Bedelin belirlenebilmesi bu rapora bağlıdır. Hasarlı araç ekspertiz raporuna göre kullanama uygun görülmez ve pert olarak belirtilirse o zaman sigorta şirketi araç sahibine ödeme aracın güncel fiyatını ödeme yapma durumundadır. 

Bu ödeme sonucunda hasarlı görülen mal sigorta şirketinin üzerine kalır. Aracın sigortaya kalması halinde sigorta şirketi malı satışa sunar. Satışa sunulan mal eninde sonunda satılacağından gelir sovtaj bedeli olarak gösterilir. 

Hasarlı malın satılması ile elde edilen maddi gelir tazminatta kullanılmak üzere kullanılır. Böylece sigorta şirketi tazminat oranını düşürerek, kendi bütçesinden harcamadan kullanma avantajı sağlar. Sovtaj sık rastlanılan bir sigorta olayıdır. Tamamen yasaldır. Taraflar sovtajla mağduriyetten kurtulmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu