Ölen Kişinin Kredi Kartı ve Banka Borcu Bilgileri 2023

İnsanların yaşadığı çeşitli finansal sıkıntılar nedeniyle çekmiş olduğu krediler, kimilerinin bankalara borçlu olarak ölmesine neden olmaktadır. İnsanların önemli bir kısmı, ihtiyaçları sebebiyle banka kredisi kullanmaktadır. Kredi şartlarında yer alan maddeler ve kredide hayat sigortasının gereklilikleri, ölen kişinin yani vefat edenin kredi kartı ve banka borcu ne olur? Sorusunun nasıl cevaplanabileceği için önem taşımaktadır.

Aşağıda vefat eden kişinin kredi borcu ne olur? Sorusuna cevap verirken, kredi kartı borçları ve kişisel senetli borçları hakkında da birçok detaya yer verdik.

Ölen Kişinin Banka Borcu Ne Olur?

Bu soruya cevap verebilmek için, kişinin banka borcunun niteliğine ve bu borç için yapılacak olan sözleşmenin maddelerine bakmak gerekir. Kredi sözleşmelerinde belirleyici maddeler ile birlikte kredide hayat sigortaları, ölen kişinin banka borcu hakkında netliğe kavuşturmaktadır.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ne Olur?

Hemen belirtelim ki aşağıda vereceğimiz şartları sağlayan banka müşterisinin ölmesi durumunda, kredi borcunun silinebilir ve hatta mirasçılar ölen kişinin kredi borcu için bankadan para talep edebilir. Bu durum sadece krediler için geçerli olup, kredi kartı ve diğer borçları kapsamamaktadır.

Ölen kişinin kredi borcunun silinmesi ve ödenen taksitlerin geri alınabilmesi için ilk şart, kredide hayat sigortasının olmasıdır. Bunun yanı sıra bu sigortanın şartlarının tam olarak sağlanmış olması da, kredi borcunun silinmesi ve mirasçıların ödenmiş kredi taksitlerinin tamamının geri alınması için gerekli bir durumdur.

Vefat Eden Kişinin Ödenen Kredi Taksitleri Nasıl Alınır?

Bankaların en fazla alacaklı oldukları borç tipi, kredi ve kredi kartlarıdır. Şayet kredi borcu varken kişinin vefat etmesi durumunda kredide hayat sigortasının şartları sağlanıyorsa, bankaya başvuru yapılarak kredi masrafı ve ödenen taksitlerin alınması mümkündür. Bu başvuruyla birlikte, vefat eden kişinin kredi ile ilgili banka borcu da silinecektir.

Kredide hayat sigortasının şartlarının var olması durumunda, borcun silinmesi ve kredi tutarının bankadan mirasçı tarafından alınması için şunların yapılması gerekir.

Mirasçı öncelikle ölen kişinin mirasını reddetmemiş olmalıdır. Reddi miras durumlarında mirasçı nasıl ki ölen kişinin borcundan muafsa, alacağından da muaf sayılmaktadır.

Kişinin ölüm sebebini gösterir bir raporun, ilgili şubeye ibraz edilmesi gerekir. Bazı bankalar, sadece ölüm raporuyla yetinmektedir.

Kişi bir hastalık sebebiyle vefat etmişse, hastalığın ilk teşhis tarihini gösterir belgenin sunulması gerekir. Bu madde, kredi sözleşmesi için oldukça önemlidir. Bankalar kredi sözleşmelerinde, müşterinin herhangi bir hastalığının olup olmadığını sormaktadır. Hastalığım yoktur diye beyan edildiği kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihten önce tespit edilmiş hastalık nedeniyle ölenler, bankadan para alamazlar.

Kalan kredi taksitlerinin silinerek ödenen paranın geri alınabilmesi için, bankaya bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçede ölen kişinin T.C.K. numarası, adı soyadı, ölüm tarihi yazmalı ve talep açıkça belirtilmelidir.

Aşağıda vereceğimiz kredide hayat sigortasının şartlarının da uyması durumunda, bu başvurudan sonra banka gerekli incelemelerin yaparak en kısa sürede ödemeyi gerçekleştirecektir.

Vefat Eden Kişinin Ek Hesap ve Kredi Kartı Borcu Silinir mi?

Kredi kartı ve ek hesap borçları için herhangi bir sigorta söz konusu olmadığı için, bu borçların silinmesi de söz konusu değildir. Kredi borcunun silinmesindeki esas etken, kredide hayat sigortasıdır. Bu sigorta kapsamında olmayan borçlar, banka tarafından silinmeyip mirasçının ödemesi gereken borçlardır.

Mirasçı nasıl ki vefat eden kişinin belgelenmiş alacakları ve mal varlığı üzerinde hak sahibi ise, belgelenen borçlarını ödemekle de yükümlüdür.

Ölen Kişinin Senetli Borçları Ne Olur?

Ölen kişinin banka borcu ne olur? Sorusuna cevap vermişken, farklı bir durum olan senet borçları hakkında da kısa bir bilgi verelim. Ölen kişinin bankalara ya da farklı kişi ya da kuruluşlara, senet karşılığında borcu bulunabilir.

Bu borçlarında, yine ek hesap ve kredi kartı borcu gibi mirasçılar tarafından ödenmesi zorunludur. Şayet mirasçı reddi miras yapmamış ise, bu borçları da yasal olarak kabul etmek durumundadır.

Kredide Hayat Sigortasının Geçersiz Olacağı Durumlar

Ölen kişinin banka borcu için önemli bir yere sahip olan kredide hayat sigortasının geçersiz olması durumunda, bankadan kredi borcunun alınması mümkün değildir. Bu sigortanın geçerli olması ve kredinin alınması için, şu şartların sağlanmış olması gerekir;

  • Kredi çektikten sonra, kişinin intihar etmesi
  • Kredi taksitlerinin alınması maksadıyla, mirasçılar tarafından öldürülmüş olmak
  • Kredi başvurusundan önce teşhis konulan bir hastalığı olduğu halde, kredi sözleşmesinde hastalığının olmadığına dair imza vermek ve bunun açığa çıkması
  • Mirasçıların borcun kapatılması ve ödenen kısmın alınması için başvuru yapmamış olması
  • Borç bittikten sonra vefat edilmesi

Gibi durumlarda, kredi çekerken yaptırılan hayat sigortası geçersiz olmaktadır. Bu durumlarda, mirasçıların ödeme alması söz konusu değildir.

Mirasın Kabul Edilmesi Ya da Reddedilmesi Durumu

Vefat sonrası yasal mirasçıların aksi yönde başvuru yapmaması halinde, tüm mirasçılar ölen kişinin mirasını doğal olarak kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle mirasçıların tamamı hem alacaklardan, hem de borçlardan sorumlu tutulur.

Ancak mirasçıların mirası reddetmeleri gibi bir yasal hakları olup, ölen kişinin borçlarından ve tüm mal varlığından kendi istekleri ile feragat etmeleri de yasalarca verilmiş bir haktır.

Daha çok vefat eden kişinin borçlarının çok olduğu durumlarda mirasçılar reddi miras haklarını kullanarak yükümlülükten kurtulurken, aile içi sebeplerden dolayı da bu haktan faydalanabilirler.

Mirasın Reddedilmesi Halinde;

  • Kişinin mirasını reddeden mirasçının borçları üzerinde yükümlülüğü kalkar.
  • Mirasın reddedilmesi durumunda, ölen kişinin malvarlığı üzerinde mirasçının hak iddia etmesi söz konusu olamaz.

Mirasın Kabul Edilmesi Halinde;

  • Miras üzerinde hak sahibi olup, malvarlığı ve alacakları üzerinde hak iddia edilebilir.
  • Vefat eden kişinin tüm borçları da, böylelikle kabul edilmiş olur.

Ölen kişinin borçlarının ödenmesi için mirası kabul eden kişiler malvarlığıyla ödeme yapmak, ölen kişinin malvarlığının yetmemesi durumunda ise kalan borcu kendi ödemek durumdadır.

Mirasçılar Ölen Kişinin Borcunu Ödemediğinde Ne Olur?

Yukarıda da kısmen değindiğimiz üzere, borç artık mirasçıların borcudur. Mirasın kabul edilmesi halinde, mirasçılar artık ölen kişinin borcu için yasal yükümlülük altına girmiş olmakta ve borcun ödenmesi gerekmektedir.

Alacaklı ölen kişinin malvarlığı üzerinde, yasalar çerçevesinde her türlü yasal tedbiri aldırabilir ve mal varlığına el konulması söz konusu olabilmektedir.

Kredide Hayat Sigortası Zorunlu mu?

Geçmiş yıllarda bir zorunluluk olmasa da bankalar, kredi verirken tüketiciyi kredide hayat sigortası için zorlamaktaydı. Bunun sebebi ise, bankanın verdiği kredilerin geri ödemesini teminat altına almak istemesidir. Ancak artık kredide hayat sigortası yaptırmak, zorunlu hale gelmiştir.

Her ne kadar kredi çekerken bu sigortayı yaptırmak tüketici için fazla istenmeyen bir durum olsa da, vefat halinde mirasçıların zorda kalmaması için ciddi faydalar sağlamaktadır. Bu sigorta sayesinde yüksek limitli krediler için mirasçıların zorda kalmasının önüne geçilmekte ve hatta ödenen kısmın geri alınması maddi bir rahatlık vermektedir.

Ölen kişinin banka borcu ne olur? Hakkındaki geniş detaylar, bu şekildedir. Yine de konu hakkında aklınıza takılanları, çekinmeden yorum kısmından bize ileterek editörlerimizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İşyeri Açma Kredisi Nasıl Çekilir? başlıklı yazımızda, işyeri açma kredisi çekme hakkında başka yerde bulamayacağınız detayları sizlerle paylaştık.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu