Noterde Kredi Kartı Geçerlimi 2023

Noter mesleğini icra edebilmek için üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmuş avukatlık stajını başarıyla tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmaları gerekir. Adalet Bakanlığına yapılan başvurunun ardından noter yanında yapılan stajı da tamamlamak şartlarını yerine getiren adaylar noter olabilmektedir. Noter kelimesi çeşitli dillerde kullanılan terimler dönüşerek dilimize eklenmiştir.

Noterlik; Noterlik kanunu çerçevesinde hukuki güvenliği sağlamak amacıyla tüzel veya özel kişilerin belgelerini düzenleyerek yasal işlev kazandıran kamu görevlisidir. Noterler yasal statülere sahiptir.

Tüzel veya özel kişiler aradaki anlaşmazlıkları gidermek için noterlik kanuna uygun olarak düzenlenmiş hukuki açıdan ispat edilebilecek belgeleri ortaya koymak noterlerin asli görevidir. Noterler yarı özel yarı kamu kurumu olarak işlem görmektedirler. Noterlerin yaptığı işler durumlarına göre iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar özel ve genel işlemler olarak adlandırılır.

Genel işlemlerin bazıları şöyledir;

 • Araç satış vaadi sözleşmesi veya gayrimenkul satış sözleşmesi hazırlamak.
 • Kanuni herhangi bir işlem belgesinin aslını ya da örneklerini çıkarmak tasdik etmek.
 • Başka kurumlar tarafından hazırlanan belgeleri mühür ve imza ile tasdik etmek.
 • Miras taksim etmek.
 • Kira sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Şirket sözleşmesi
 • Avukat üzerine müvekkil adına vekâletname çıkarmak gibi hukuksal işleri noterler gerçekleştirmektedir.

Özel İşlemlerin bazıları şunlardır;

 • Ölüme bağlı tasarruf işlemleri,
 • Tespit işlemleri,
 • Emanet işlemleri,
 • Tebligat işlemleridir.

Noterlik kanunu yönetmeliğine göre noterlik hizmeti verilecek dairenin kiralanması ve noterlik hizmetleri için gerekli her türlü döşenen malzeme ve aydınlatma su vb. giderlerin tamamı noterin kendisine aittir.

Yine aynı şekilde noterlikte çalışan personelin maaş ve sigorta bedeli noter işlerinin yürümesi için başkalarına yaptırılan işlemlerin ücretleri de noterin kendisine aittir. Noterlik hizmeti verilecek dairenin girişinde ve eğer kiralanan daire bir iş hanı içerisinde ise binanın dış kısmına resmi daire tabelası niteliğinde bir tabela asmaları gerekmektedir.

Noterde Kredi Kartı Dönemi

Noter dairesi, bütün noter hizmetlerinin sürekli faaliyet gösterdiği alandır. Bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğu ve yaptığı işler de göz önünde bulundurularak uygun bir daire noter tarafından seçilir. Noterlik noter çalışma, servisler, bekleme salonu ve arşiv bölümlerinden oluşur.

Noterde çalışan personelin devlet memurları kanununa uygun olarak seçilmiş olmaları gerekmektedir. TC. vatandaşı olmak, en az ortaokul mezunu olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak, yaş haddini doldurmamış olmak gibi kısaca devlet memurluğuna engel bir durumu bulunmayan adaylar noterlerde çalışabilmektedir.

Noterler yapılan işlemlerden üzerinden işlemi yaptıran şahıstan ücret alırlar. Alınan ücret Noterlik kanunu ve ilgili kanuna dayanarak çıkartılan ücret tarifesi çerçevesinde tahsil edilmektedir. Tarife, noterlikte yapılan her işlem için ayrı ayrı hesaplanmış ücret bilgisini içermektedir. Y

apılan işlemin mahiyetine göre ücretin miktarında değişiklikler gözlenebilir. Örnek verilecek olunursa 2023 tarihli tarifeye göre en düşük noter ücreti 6,93 tl dir. Noter vasiyetname ücreti 313,53 tl iken, Noter çeviri ücreti 157,30 tl dir. Halk arasında en çok tercih edilen noterden avukata vekaletname çıkarma ücreti ise 192,00 tl dir.

Noterde Kredi Kartı Ne Zaman Geçecek

Noterlerde yapılan işlemlerden alınan ücretler son zamanlara kadar nakit şekilde tahsil ediliyordu. Sonrasında noter işlerini halletmek isteyen kişilerin mağduriyet yaşamaması adına vatandaşların da talebi üzerine Adalet Bakanı tarafından Noterlerde Kredi Kartı Kullanılabilmesi ve Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemini 3 Şubat 2020 tarihinde hayata geçirmiştir. Noterlerde harç ve masrafların kredi kartı ile ödenmesi işlemleri hızlandırmış ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yardımcı olmuştur.

Güvenli ödeme sistemi ise dolandırıcılığın önüne geçebilmek adına para transferinde yaşanan problemlerin önüne geçmek için tasarlanmıştır. Alım satım işlerinde alıcı tarafından havuza yatırılacak olan para noterde işlemlerin sorunsuz halledilmesinden sonra satıcının hesabına aktarılarak dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu