İstifa Eden Memurun Hakları ve Dilekçe Örneği 2023

Devlet memurları kendilerine verilen toplam iş günü süresini doldurmadan görevinden istifa etme hakkına sahiptir. Peki, istifa eden memurun hakları içinde memur ikramiyesi hakkı var mı? Emekli ikramiyesi almaya hak kazanır mı? Tüm detayları sizlerle paylaşalım.

Görevine Son Verilen Memur Hakları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevine son verilen memurun hakları şöyledir:

 • Görevinden uzaklaştırılan memurlara bu süre zarfında aylıklarının üçte ikisi kadar maaş ödenir.
 • Görevine son verilen memurlar eskisi gibi kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

İstifa Eden Memurlar Başka Kurumlarda Memur Olarak Başlayabilir Mi?

İstifa eden memurlar hem kendi kurumda hem de başka bir kurumda tekrar memur sıfatıyla görevine yeniden başlayabilir. Bu durum mevzuat gereği iki başlık altında ele alınmıştır. Adaylık döneminde istifa eden memur sadece kendi kurumuna geri dönebilir. Ancak adaylık dönemini tamamlayan memurlar hem kendi kurumunda hem de başka kurumlarda memurluk yapabilir.

İstifa Eden Memur Tazminat Alabilir mi?

İstifa eden memurun hakları içerisinde tazminat hakkı ibaresi 1457 sayılı İş Kanunu genelgesinde şöyle ibraz edilmektedir:

 • İstifa eden memur görev süresini doldurmayıp emeklilik hakkını kazanmadığından dolayı kıdem tazminatı şartlarını yerine getirmemiş olur. Bu yüzden tazminat hakkı elde edemez.
 • Yapılan son düzenlemeye göre istifa eden memur eğer istifa ettiği memuriyetten emeklilik için gerekli hizmet süresini tamamlamış ise tazminat alabilir.

İstifa Eden Memurun Emeklilik İkramiyesini Alabileceği Durumlar Nelerdir?

İstifa eden memurun emeklilik ikramiyesi hakkı kazanabileceği durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Memuriyeti boyunca çalışmış olduğu iş günleri kapsamında emeklilik ikramiyesi kazanmak için kıdem tazminatı şartlarına uyulmuş olması gerekmektedir.
 • 4/C kapsamında istifa eden memurun sigortalık statülerini yerine getirmelidir. Emekli aylığının bu statülere ilişkin olarak birleştirilmesi ve memuriyete ait çalışmasının kıdem tazminatına uygun olarak sona erdirilmesi şarttır.

İstifa Eden Memur Geri Dönebilir mi? Geri Dönüş Süresi Nedir?

İstifa eden bir memur mesleğine tekrar geri dönebilir ancak istifanın hemen akabinde başlamaları mümkün değildir. Mesleğe yeniden başlaması için en az 6 ay geçmesi gerekir. Ayrıca yerine atanacak kişi göreve başlayana kadar çalışmayan kişilerin 1 yıl beklemesi şartı aranmaktadır.

İstifa Eden Memur Tazminat Alabilir mi?

İstifa eden memurların kıdem tazminatı hakkı sıkça gündem olan konulardan biridir. İstifa eden memur kıdem ya da emekli tazminatı kesinlikle alamaz. Sadece bazı koşullara haiz olduğu takdirde emekli ikramiyesi alabilir.

İstifa eden memurun kıdem tazminatı alması için tek şart 8 Eylül 1999 yılı öncesinde memurluk görevini ifa etmesi ve 10 sene memur olarak çalıştıktan sonra işçiliğe geçmesidir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse kıdem tazminatı hakkı doğmuş olur.

17 Yıllık Bir Memur Görevden İstifa Ederse Ne Olur?

17 yıllık memur herhangi bir sebepten dolayı görevinden istifa ederse 6 ayı tam doldurmadan Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunması gerekir. İsteğe bağlı iştirak sisteminden yararlanmak için 25 yılın prim ödeme gün sayısını ödeyerek tamamlamak mümkündür. İstifa ettikten sonra bir yerde esnaf ya da işçi olarak 3 yıl 6 ay çalışma durumu olursa memur olarak emekli olunması hakkı sona erer.

İstifa Eden Memur İkramiyesini Alabilir Mi?

İstifa eden memur tam olarak kanunda belirlenen emeklilik gün sayısını doldurmadığından memur ikramiyesi almaya hak kazanamaz.İstifa ettiğinde emeklilik ikramiyesini alabileceğine dair kanunda öngürülen şartlara sahipse memuriyet süresince hakkı olan ikramiyeyi alabilir.

İstifa Eden Memurun Emeklilik Durumu Nasıl Olur?

İstifa eden memurun emeklilik hakkı nasıl olur sorusunun cevabı şu şekilde belirtilmiştir:

 • İstifa eden memura devlet tarafından emeklilik ikramiyesi ve emeklilik yolluğu başlıkları altında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İstifa sonrası memur 4/A ve 4/B kapsamında hizmet sürelerini birleştirerek emeklilik zamanı gelince memuriyet dönemine ait emeklilik ikramiyesini alabilir.
 • Emeklilik yolluğu ise toptan ödeme hükümleri uygulananlara ve görevden uzaklaştırılanlara ödenmektedir.

Yukarıdaki durumlara ek olarak 4/A ve 4/B SGK hükümlerince emeklilik ikramiyesi almak için;

 • Evlendikten sonra 1 yıl içinde kendisi istifa eden kadınlar,
 • 700 prim gününü doldurduğu halde ayrılanlar,
 • Askerlik nedeni ile kendi arzusu ile istifa eden erkekler,
 • Malullük ya da vazife mamullüğü nedeniyle istifa edenler,
 • 8 Eylül 1999’dan sonra işe başlayanlar için 4500 prim gününü dolduranlar,
 • 8 Eylül 1999’dan önce göreve başlayıp 15 yıllık sigortalı olduktan sonra 3600 prim gününü dolduranlar emekli ikramiyesi alabilir.

İstifadan Sonra Emekli Sandığından Emekli Olmak

İstifa ettikten sonra emekli sandığından emekli olmak için bazı şartlara sahip olunması gerekir. İsteğe bağlı olarak emekli sandığından emekli olmak için 5434 sayılı kanunun 2004 yılında eklenen maddesine memuriyette 10 yıl çalışıp herhangi bir nedene bağlı olarak istifa edenler emekli sandığından emekli olabilir.

İstifa ettikten en az 6 ay içerisinde yazılı olarak Emekli Sandığına başvurma şartı aranmaktadır. Ayrıca emeklilik keseneğinin sandık hesabına yatırılması şarttır. İstifa ettiği süre zarfında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı bağlanmamış olmalıdır. Bununla birlikte sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi olarak çalışıyor durumda olunmaması gerekir.

İstifa Eden Memurun Yeşil Pasaport Hakkı 2023

İstifa eden memur istifa dilekçesini vermiş olsa bile 5682 sayılı Pasaport kanununun ek maddesinde uygulanan hükümler gereğince yeşil pasaport talebinde bulunabilir. Görevinden kendi isteğinden ayrılmış olan kişiler yeşil pasaport alabilirler.

Hizmet Yılını Doldurup İstifa Eden Memur

Bir memur hizmet yılını tamamladıktan sonra emeklilik yaşı gelinceye kadar bekleyip gerekli şartlar sağlandıktan sonra emekli olabilir. Fakat sosyal güvenlik sistemindeki hükümlere göre hizmetini tamamlayıp istifa eden kişiler emeklilik yaşı gelmeden kesinlikle emekli olamazlar.

Memurluktan Atılmada Emeklilik Nasıl Olur?

İstifa ederek memurluktan ayrılma ve görevden uzaklaştırılma durumlarında emeklilik durumları farklılık gösterir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak görevinden uzaklaştırılan memur kanun kapsamı hükümlerince gösterilen şartnameye göre emeklilik durumu halinde emeklilik aylığı almaktadır.

Ancak emekli memurlara verilen emeklilik ikramiyesi hakkından yararlanmamaktadır. Kişinin daha önce 4/A ve 4/B hizmetlerinin olması durumunda ikramiye ve maaş hakkından faydalanır ancak Sosyal Güvenlik Kurumunda bu durumu belirtilmemişse yine emekli ikramiyesi alamaz.

İstifa Eden Memurun Vermesi Gereken Dilekçe Örneği 2023

İstifa eden memurun dilekçe örneği şu şekildedir;

…….Bakanlığına/……../İl Müdürlüğüne/…………Müdürlüğüne;

…./…./20… tarihinde evlilik gerçekleştirdim. Bu tarihten itibaren iş yerinden geçirmiş olduğum 1 yıllık süremi doldurmadan …/…./20… tarihinde memurluk görevimden istifa etmek istiyorum.

1457 sayılı İş kanununun 14. Maddesinde de yazılı olan “Kadın evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi isteğiyle isterse işinden istifa etme hakkına sahiptir…. şartı olursa kıdem tazminatı ödenir” hükmü gereğince tarafıma kıdem tazminatının ödenmesini ve 4857 sayılı iş kanununda belirtilen diğer tüm haklarımın ödenmesini talep ederim.

Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

Adı Soyadı

Adres

T.C Kimlik No

Sicil No

Dilekçe ibraz edildikten sonraki süreçte istifa eden memur yerine bir başkası göreve başlayana kadar görevine devam etmek zorundadır. Ayrıca mazeret belirtmeksizin 10 gün boyunca kesintisiz olarak görevini terk eden memur istifa etmiş sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu