Çırak Olarak Çalışanların Maaş Ödemelerine Devlet Yardımı 2023

Kişinin girmiş olduğu herhangi bir işte kalifiye bir uzmanlığı bulunmuyorsa başlangıç olarak çıraklık derecesinden işe başlar. Bu dereceden işe başlayan kişiler çalıştırıldıkları kişi tarafından herhangi bir maaşa tabii tutulamayabiliyorlar.

  • Maaşları ödenmeyen ve çıraklık aşamasında kalıp ezilen kişiler için devlet eliyle yardımlar söz konusu olmaktadır.
  • Çırak dediğimiz bu kişilere devlet belli zamanlarda ücret ve prim vermeyi yasal hale getireceğini belirtmiştir.

Buna yönelik olarak da KOSGEB dediğimiz kurum, kişilerin hayata aktif olarak katılmasını sağlayan bu kuruluş çıraklara da çıraklık eğitimi adı altında bir iş kolu açarak bu şekilde bir ödeme yapmayı düşünülmüştür. Bu anlamda devlet eliyle gerçekleşen hizmetlerde devam etmektedir.

Neden Çıraklık Maaşı Verilmek İstenmiştir?

  • Devletin sektörlerinden olan pek çok kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR aracılığı ile bu işlemlerin yapılması öngörülmüştür.
  • Bunun yapılmasındaki amaç da İŞKUR aracılığı ile kişileri iş sahibi yapıp düzenli olarak buradan ödemeler vermek ve kalifiye elemanlar ileriye yönelik olarak yetiştirmektir.
  • En büyük hedefinin işsizliğin önüne geçmek olduğu savunularak böyle bir yasa tasarısına gidilmiştir.
  • Bu kapsamda değerlendirilmeye alınan grup sadece çıraklar değil yine özel sektör veya devletteki herhangi bir kurumda stajyerlik yapan kişiler için de devreye girmiş olan bir maaş sistemidir.

Çırakların Sigortalılık Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Bu konuda merak edilen sorulardan birisi de kişinin çırak konumunda olup, çıraklık girişi ile beraber sigorta girişinin de yapılıp; yaşadığı bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ödenen primlerinin kişinin emekli olmasında bir katkısının olup olmadığıdır.

Bu şartlar dâhilinde ödenen primler uzun bir vade söz konusu olarak ödenme şartlarında kabul edilmez. Bu yüzden de bu kişilerin emeklilik süreçleri bu kapsama girmez.

Herhangi bir hastalık ya da kaza sebebiyle sigorta primleri ödenen çırak ya da stajyer kişiler kısa süreli ödenen primler üzerine borçlanarak yani cepten para vererek emekli olabilir mi? Denildiğinde devlet bunun da mümkün olmadığını söyler. Borçlanma şekli ile bir emeklilik tamamlaması çıraklık kategorisinde ve böyle bu şartta mümkün değildir.

Bir kişinin herhangi bir kurumda çalışarak stajyerlik ya da çıraklık süresinin içerisinde sigortalı olarak kabul edilip üzeri borçlanarak emekli yapılabilmesi durumu söz konusu değildir.

Yasalarda düzenlenmemiştir. Fakat böyle bir öngörü yasaklar kapsamına alınmıştır. Ayrıca SGK İşe Giriş Ve İşten Çıkış Bildirgesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu şekilde düşünüldüğünde kişi emeklilik süresinin hesaplamasını yaparken staj ya da çıraklık günlerini sigorta kapsamında değerlendirilemez.

Staj ve çıraklık surelerinin emeklilikte borçlanma yolu ile ödemesinin yapılmasının şartları:

  • Kısmi olarak çalışan kişilerin eksik kalan günleri bu kapsamda değerlendirilir.
  • Doktora süreleri yine bu zaman içine girer.
  • Memurların aylık olarak almış oldukları izin süreleri
  • Asker ve yedek subayların da yine bu aşamadaki ön hazırlık süreçleri

Bunun dışında yazılı kanunlara bakıldığında adaylık ve stajyerlik süresi içindeki çalışmalar bu kapsama alınmamıştır.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu