Çalışma Koşulu Değişen İşçi Tazminat Hakkı Elde Eder Mi?

Konu Başlıkları

Çalışma koşulu değişen işçi tazminat hakkı elde eder mi? Önemli konulardan biri de işçi ile işveren arasındaki iş hukukudur.

Çalışma koşullarının bilinmesi hem çalışan hem de işveren için doğabilecek sorunları önler. Çalışma koşullarında değişiklik olduğu durumlarda işkolunda çalışan işçiler haklarının ne olduğu ile ilgilenmektedir. Genel olarak, işçilerin çalışma hakları yasal olarak korunmaktadır.

Çalışma koşullarındaki değişiklik kanıtlanmalıdır

İş hukuku çerçevesinde en çok zorlanılan alanlardan biri çalışma koşullarının belirlenmesidir. Aynı şekilde koşulların uygulanması, değişiklik yapılması ve nihayetinde işveren tarafından yapılan değişikliklerin işçinin kabulü olmaksızın yapılması ve bu durumda işçinin mağduriyeti temel sorunları oluşturmaktadır. Ticari ilişkiden doğan ve işin tam olarak ifasını garanti eden tüm hak ve yükümlülükler, çalışma koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tazminat Hakkı Doğar

Çalışanın çalışma koşullarının sözleşmede belirtilenlerden farklı olması işçi aleyhine döner ve iş tanımı ağırlaşır; Bu anlamda iş gününden işin tanımına kadar işverene ispat edebileceği halde önceden yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İşveren bu durumda haksız olduğunuzu görür ve hemen iş tanımını bırakırsa sorun ortadan kalkar.

Ancak, işveren veya sorumlu yönetici, bu durumun görev tanımına dahil edilmesinde ısrar ederse, değişen koşulları öncelikle çalışana yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Çalışan, değişen iş koşullarının en geç altı iş günü içinde yazılı olarak bildirilmemesi durumunda işe son verme hakkına sahiptir.

Bir diğer nokta da değişen iş koşullarındaki değişikliği yazılı olarak bildirmek ve çalışanla iletişim kurmaktır. Bu noktada işçi, değişen şartları kabul etmezse yeni düzenleme yapılmayacak ve işe eski iş sözleşmesi üzerinden devam edilecektir.

Yeni sözleşmeyi ve yeni şartları kabul etmeyen bir çalışana yeni bir görev tanımı yapılması da haklı bir fesih sebebi sayılır. Bu konuda her iki durumda da çalışanın iş tanımı değiştiği ve ağırlaştığı zaman, kabul etmemesi halinde iş sözleşmesini meşru bir şekilde feshedebilir ve tazminat hakkı elde edebilir.

Ortaya çıkan tazminat hakları, çalışanın işyerinde ilgili koşullara uyması halinde hem ihbar hem de tazminat olarak gerçekleşecektir. Koşullara göre ihbar tazminatı hakkı doğmaz ise işçiye sadece kıdem tazminatı ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu