İcra Dosyası Kapatma, Ücretleri, Sorgulama ve Faiz Hesaplama 2023

Anlaşmazlık sonucu ya da ödeme sorunları nedeniyle alacaklı konumdaki kişi, borçlu kişiyi avukata vererek icra takibi başlatabilir. Böyle bir durumda icranın kalkması için borcun tamamı ödenmelidir. İcralık olduktan sonra borcunun tamamını ödeyen kişiler icra dosyası kapatma işlemini yapmalıdırlar. 

Hangi Konularda İcralık Olunur? Kimler İcraya Verebilir?

Borcu bulunan kişi ödemekle yükümlü olduğu borcu ödemediği takdirde icralık olur. Alacaklı taraf, İcra ve İflas Kanunu’ndan faydalanarak borçlu kişiden hakkını almak için İcra Mahkemesi’ne başvurabilir.

Kişi, özel kurumlara ya da resmi kurumlara ödemesi gereken vergi gibi borçlarını kasti ya da çeşitli sebepler nedeniyle ödemezse haciz işlemleri başlar. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri alacaklı tarafın borçlarını devlet aracılığıyla alabilmesi için kurulan kurumlardır.

Alacaklı taraf dava açınca borçlu tarafın maaşının bir bölümüne, bankalardaki hesaplarına ve mal varlıklarına el konulur. Borcunuz olduğunu unutarak yıllar boyunca ödeme yapmadığınız kurumlar nedeniyle icralık olabilirsiniz. İcralık olabileceğiniz konular şunlardır;

 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 
 • Trafik cezaları
 • Adli ve idari para cezaları
 • Banka kredileri

Yukarıda saydığımız cezaları ve vergileri ödemediğiniz takdirde adınıza haciz işlemleri başlatılabilir. Borçlar yüzünden devlet kurumları sizi icraya verebilir. Ayrıca çekip de ödemediğiniz banka kredisi taksitleri yüzünden banka tarafından icralık olabilirsiniz. Bunun dışında borçlu olduğunuz ve ihtarlarına rağmen ödemesini yapmadığınız alacaklılarınız sizi icraya verebilir.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra borcunuzu avukatlar aracılığıyla ödediğiniz halde yaptığınız sorgulamalarda icra dosyası açık görünüyor olabilir. Bu durumda hukuki sorumluluğunuzun kalmaması için icra dosyasının kapatılması gerekir. Borç tamamen ödendikten sonra avukata ya da icra dairesine başvuru yapmanız gerekir. İcra dairesinin işlemleri tamamlaması yaklaşık 1 hafta kadar sürer. 

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra dosyasını 3 farklı şekilde kapatabilirsiniz;

 1. İcra dairesine bizzat gidebilir ve tüm borcu ödeyebilirsiniz. Böylece açık olan icra dosyanızı kapatabilirsiniz.
 2. Bir avukat ile anlaşabilir ve haricen tahsil yoluyla dosyayı kapatabilirsiniz.
 3. UYAP vatandaş portalından online ödeme yaparak dosyanın kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

İcra dosyasını kapatmak için saydığımız yolları denemeden önce ilk olarak icra dairesine gitmeli ve borcunuzu kapatmak istediğinize dair bir dilekçe vermelisiniz. Kuruma gitmek yerine telefonla bu işlemi yapmak isterseniz icra katipleri ya da icra memurları gibi yetkili kişiler size yardımcı olmayacaktır.

Çünkü yazılı bir beyan vermeniz gerekir. Yazılı beyan vermenizin ardından yetkili kişiler kapak (dosya) hesabınızı yapar. Kapak hesabı için harç ve masraflar dahil tüm harcamalar hesaplanır ve toplam borç çıkarılır. Kapak hesabındaki tüm borçlar Vakıfbank yoluyla ödenir.

Ödeme yaptıktan sonra makbuzu alın banka makbuzunu icra müdürüne teslim edin. İcra müdürü makbuzu aldıktan sonra dosyayı işleme alır ve dosyadaki tüm borçların ödenmiş olduğunu onaylayarak dosyayı kapatır.

İcra dosyasında ev, araba ya da banka hesabı haczi gibi farklı borçlar bulunuyorsa bankaya haciz kaldırma yazısı yazdırmalısınız. Dosyayı kapattırdığınız halde bu yazıyı yazdırmadığınız takdirde hacizler kalkmaz. Çoğu kişi bu yazıyı yazdırmadığı için bankalar icra dosyasının kapandığını göremez ve haciz kaldırma yazısı talep eder.

Tüm bankalardan haciz kaldırma yazısı göndermesini istemeniz gerekir. Bankalar bu yazı için tebligat ücreti isterse ödemelerini yapmanız gereklidir.

Eğer 1 yıl süresince icra dosyası ile ilgili hiçbir işlem yapmazsanız icra takibi düşer ve dosya kapanır. Dosya arşive kalkar fakat silinmez. Alacaklı kişi işlemin yenilenmesini talep ederse dosya tekrar açılır.

Haricen Tahsil İcra Dosyası Kapatma

Haricen tahsil yoluyla dosyayı kapatmak için bir avukatla anlaşmanız gerekir. Bu işlemi yaparken icra dairesi yerine avukatla görüşürsünüz. İcra daireleri normal tutarı söylediği için avukat aracılığıyla orta yol bulunup anlaşma sağlanır ve borç tahsil edilir.

Anlaşılan tutar avukatın hesabına yatırılır. Daha sonra avukat dosyanın haricen tahsil edildiğine dair bir dilekçe hazırlar. Bu dilekçede tutarı belirtmez. Son olarak “dosya haricen kapatıldı” şeklinde bir ibare ile dosyanın kapatılması sağlanır.

Online İcra Dosyası Sorgulama ve Kapatma

Adıma bir borç veya icra varmı var ise nasıl kapatabilirim diye soruyorsanız eğer. Online ödeme yoluyla yani internetten icra dosyasını kapatabilirsiniz. Online ödeme yapmak için UYAP vatandaş portalını kullanabilirsiniz. UYAP portalına e-Devlet yoluyla giriş yapabilirsiniz. UYAP sistemine girdikten sonra dosya işlemleri üzerinden dosya sorgulaması yapmanız gerekir. Sorgulama neticesinde icra dosyanızı bulabilirsiniz. 

İcra dosyanıza ulaştıktan sonra İcra dairesi ile görüşebilir ve dosya kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dairenin verdiği tutarı sistemde gördükten sonra toplam borcu online olarak ödeme yapmak için banka kartınızdan ya da diğer hesaplarınızdan ödeyebilirsiniz. Tutarı ödedikten sonra icra dairesini bilgilendirmeniz gerekir. Bilgilendirmeyi telefonla arayarak yapmanız mümkündür. İcra dairesi ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra dosyayı kapatacaktır.

Borcu Ödenmiş İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra dosyasının kapanabilmesi için tüm borçlar ödenmelidir. Borçları ödedikten sonra icra dairesine giderek icra dosyası kapatma harcını da ödemeniz gerekir. Harcı avukat ödeyecekse kapatma harcını önceden avukata vermeniz gerekir. Dosyanın kapanma durumunu e-Devlet sisteminden takip edebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden İcra Dosyası Kapatma

Adalet Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden icra dosyası kapatma işlemlerinin sorgulanabilmesini sağlar. E-Devlet sistemine girerek adınıza kayıtlı icra dosyası olup olmadığını, icra dosyanız varsa ve kapatmak için gereken işlemleri yaptıysanız dosyanın kapanıp kapanmadığını öğrenebilirsiniz.

Dosya kapatma, dosyayı işlemden alma ve taraf kaydını sildirme gibi işlemlerin tamamı ilgili yargı ve icra birimleri tarafından yapılır. Yargısal işlemler ve sonuçlanan davalar elektronik ortama aktarılır ve bir daha silinmezler. 

Sonuca bağlanan ve kesinleşmesi tamamlanan davanın kapanması ilgili yargı ve icra birimleri tarafından yapılır. Bu yüzden dosya kapatma talepleri ilgili yargı ve icra birimlerine yapılır. Aksi halde kapanan dosyalar e-Devlet sisteminde görüntülenmez. Eğer borcunuzu icra dairesi yerine alacaklıya ya da vekiline haricen öderseniz ve icra dairesine bu konu hakkında bir bildirim yapmazsanız dosyanın kapandığı e-Devlet’te görünmez. 

E-Devlet sisteminden dosya kaldırma işlemi yapılamaz. E-Devlet yoluyla borcu kapatmak isterseniz borcu ya avukata ya da varlık üretim şirketine yaparsınız. Ancak böyle bir durumda e-Devlet’ten sorgulama yaparsanız borcun ödendiği sistemde görünmeyebilir. Ödeme yaptığınız halde e-Devlet’te borçlu görünüyorsanız alacaklı tarafa ya da varlık yönetimine ulaşmalı ve UYAP üzerinden icra dosyasına bir talep göndermelerini istemelisiniz.

Alacaklı taraf ya da varlık yönetimi harç bedelinin düşük olması için haricen tahsil veya vazgeçme beyanında bulunurlarsa toplam alacağın en fazla %4,5 oranında harç bedeli ödemeniz gerekir. Karşı taraf alacağı tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini, harcın hesaplanmasını talep eden bir beyanda bulunmalıdır. İcra müdürlüğü gerekli hesaplamayı yapar ve ödeme talep eder. Ödemenin yapılması durumunda borcun tamamı sistemden düşer.

Dosya ücretini ödediğiniz halde alıcı taraf bu konularda hiç yardımcı olmazsa ödeme yaptığınızı belgelemeniz gerekir. Bunun için ödeme yaptığınız kurumlardan alacağınız dekontlarla birlikte gerekli davaları açabilir ve dosyanın kapanması için talepte bulunabilirsiniz.

İcra Dosyası Kapatma Ücreti

Borcun tamamını ve çıkabilecek ek harcamaları öğrenmek için icra dairesine gitmeli ve dosya numarası ile teminat miktarını hesaplatmanız gerekir. 2023 yılı için dosyası kapatma ücretleri şu şekildedir;

 • İcraya başvuru harcı: 59,30 TL
 • Değeri belli olmayan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı: 59,30 TL

Değeri beli olan icra takipleri için tahsil harcı, değer üzerinden;

 • Ödeme ya da icra emrinin tebliğiyle hacizden önce ödenen tutarlardan: %4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen tutarlardan: %9,1
 • Hacizli ya da rehinli malların satılarak paraya çevrilmesi yoluyla tahsil edilen tutarlardan: %11,38
 • Resmi ve özel kurumlar, memur ve çalışanlarının maaş, ücret ve gündelik gibi hizmet gelirlerinin haciz edilmesi yoluyla tahsil edilen tutarlardan: %4,55
 • Takip talebi olmayan alacaklılara ödenen tutarlardan: %2,27
 • Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve teslim edilmesinde; icra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduysa %2,27; icra marifetiyle tahliye ve teslim edildiyse %4,55
 • Menkul teslimlerinde; icra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduysa %2,27; icra marifetiyle tahliye ve teslim edildiyse %4,55

İbraname ile Borç Kapatma

İbraname ile borç kapatırken icra daireleriyle anlaşırsanız borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Bunun için borcunuzu ne zaman ödeyeceğinize dair bir tarih aralığı vermeniz ve bu tarih aralığında borcunuzu ödeyeceğinizi belirtmeniz gerekir. İcra dairesi 4 aylık süreçte borcu 5 takside böldürür. Taksitlendirdiğiniz borçlarınızı gününde ödemeniz gerekir. Aksi halde hapis cezası bile alabilirsiniz.

İcra Dosyasına Hapsen Tahsil Nasıl Yapılır?

Borcunuza dair hapis cezası kararı çıkmışsa bu karar İcra Kanunu’na göre uygulanarak hapsen tazyike çevrilir. Tazyik hapsinin süresi 3 aydır. Cezanın uygulanması açık ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilir. Tazyik hapsinde şartlı tahliye yoktur ve ceza başka bir tedbire de çevrilmemektedir. Borçlu kişi borcu öderse ya da alacaklı kişi şikayetini geri çekerse tazyik hapsi sona erer.

Tazyik hapsinde olan borçlu, belli bir süre hapis yattıktan sonra cezada indirim talep edemez. Bunun nedeni tazyik hapsinin zorlayıcı bir hapis türü olduğudur. Burada amaç kişinin özgürlüğünü elinden almak suretiyle borcunu ödemesini teşvik etmektir. Bu durum adli parasından çevirme hapis cezaları ile karıştırılmaktadır. Ancak durum aynı değildir.

Adli para cezasına dönüştürülen hapis cezalarında örneğin 10 bin TL’lik borç için 60 günlük hapis cezası verilir ve bu sürenin yarısını yatan bir kişi 30 gün sonunda borcun da yarısını ödemiş sayılır ve kalan 5 bin TL’yi ödediği takdirde hapisten çıkar. Tazyik hapsinde böyle bir durum mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu