Esnaf Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? 2023

Bugün “tüccar” terimi ile kastedilen esnaflardır, bu cadde de mobil, ticari veya sabit olsun, işi esas olarak ne yaptığına, genellikle likiditeye bağlıdır. Ayrıca, gelirleri kendilerine zar zor yeten zanaat satıcısı ve sahibidirler. Esnaflar, fiziksel güçlerini kişisel emekleri ve sınırlı sermayeleriyle birleştirerek çalışırlar.

Komşularından çırak ve vasıflı işçi gibi bazı kişileri istihdam edebilirler. Tüccar ve üretici kadar yüksek bir ciroya ve iş hacmine sahip değildirler. Sosyal dokumuzda şu anda olduğundan daha önemli bir konuma sahip olan tüccarların yanı sıra, çok iyi düzenlenmiştir. Kanunları, gelenekleri, örf ve adetleri vardır Bu adetler eski yüzyıllardan beri süre gelmiş fazla takip edilmiştir.

Esnaflık bir meslek türüdür daha sonra uzmanlaşmış olarak sınıflandırılmışlardır. On yedi. Yüzyılda İstanbul’da 1.100 türden zanaatkâr bulunmaktadır. Her biri kendi uzmanlık alanına adanmıştır ve bir zanaattan diğerine geçmek neredeyse imkânsızdır.

Eskiden şartlar bu şekilde idi şimdi istediğiniz esnaflık dalını yapabilirsiniz. Eski “esnaf” terimimiz, hemen hemen tüm sosyal sınıfları temsil eden birçok küçük üreticiyi, zanaatkârı ve tüccarı içeren sayısıdır.

Esnaf Çalışma Saatleri ve Görevleri Nelerdir

Esnafların bir çalışma saati olmaz esnaflar sabah erkenden dükkânlarını açarlar ve akşam en geç vakitte ne zaman isterlerse o zaman kapatırlar. Esnaf bir kuruma ya da bir kuruluşa bağlı olarak çalışmaz kendilerine özel kuralları ve yapması gereken şeyleri vardır. Görevleri de dükkânlarında ki malları yavaş yavaş ve kar edecek şekilde satıp bitirmektir.

Esnaf Olmanın Zorlukları ve Kolaylıkları Nelerdir

Esnaf olmanın en büyük zorluğu belirli bir gelirin olmamasıdır. Kolaylığı ise kendi işinin patronu olmandır. Çağımızda sanayileşme hareketine ek olarak, küçük esnaf ve zanaatkârların sermayelerine ve emeklerine değer verdikleri küçük sanayi ‘te de önemli değişiklikler olmuştur.

Esnaf, sanayileşmenin getirdiği yeniliklerden marjinal de olsa yararlanmaya başladı. Ancak kullanılan makinelerin ve motorlar için belirli bir kapasiteyi aşması durumunda usta niteliğini kaybedeceğiniz söyleniyor.

Esnaf Maaşları Ne Kadar

Esnafların bir maaşı yoktur. Sattıkları mala göre ve aldıkları mala göre gelir gider hesabı yaparlar ve o ayki gelirden artan esnafın o ay ki maaşı yerine geçer. Yani belirli bir maaş yoktur.

Bir banka hesabına her ayın belirli günlerinde yatan bir maaş olmadığından dolayı esnaflar halka ve vatandaşa iyi davranıp insanlar ile iyi geçinip arayı iyi tutup iyi iş yapmak zorundadırlar. Esnaflar o ay bir şey kazanamazsa o ay bir maaşları olmaz.

Esnaf Olma Şartları Nelerdir

Esnaf olmanın ilk şartı Türkiye vatandaşı olmaktır. Daha sonraki şartı vergi levhasına sahip olmaktır. Ayrıca esnaflar odasına üyeliklerinin bulunması da gereklidir. Medeni hukukta bulunan medeni, haklardan yoksun olmama durumuna sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca bir ticaret zanaatını biliyor olunması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu