Muhtaç Maaş Aylığı Ücreti, Başvurusu ve Şartları 2023

Muhtaç maaşı ya da diğer adı ile muhtaç aylığı adından da anlaşılacağı üzere muhtaç kişilere verilir. Bu maaş hakkının doğabilmesi için anne ya da babanın ölmüş olması veya %40 ve üzerinde engel durumunun bulunması şartı aranır. 2023 yılı için verilecek toplam maaş 914,49 TL olarak belirlenmiş olup bu tutar dönemler itibariyle güncellenmektedir.

Koşulları sağlayan kişiler maaş için başvuru yaptıklarında yapılan başvurular e devlet platformu üzerinden ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü iletişim hattı aracılığıyla sorgulanabilir. Başvurular hem kuruma gidilerek hem de elektronik ortam üzerinden kabul edilmektedir. Genellikle bu aylık ile 2023 aylığı birbirine benzetilmekte olup o aylık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Kimler Muhtaç Aylığı Alabilir?

Muhtaç maaşı alacak olan kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Müdürlük yönetmeliğine göre belirlenen çerçevenin dışında kalan kişiler başka yardımlar için başvuru yapabilir. Özellikle yetimler ve engelliler bu maaşı alabilecekler olarak ifade edilmektedir.

Muhtaç Aylığı Başvuruları Şahsen mi Yapılmalıdır?

Muhtaç aylığı başvuruları şahsen yapılmalıdır. Yani başvuru belgelerinde ismi geçen kişi başvurunun muhatabı olarak kabul edilir. 2023 yılı için bakıldığında başvurular internet ortamından ve posta yoluyla da kabul edildiğinden başvuru yapabilmek daha da kolay hale gelmiştir. Posta ile yapılacak muhtaç aylığı başvurularında mutlaka postayı gönderen kişinin adı aylığı alacak kişi ile aynı olmalıdır.

Muhtaç Maaşı Koşulları Nelerdir?

Muhtaç maaşı koşulları sağlandığı takdirde yetimler ve muhtaçlar bu aylığı alabilmeye hak kazanmaktadır. Öncelikle bu kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi olmamalıdır. Aylığı alabilmek için herhangi bir yerden aylık gelir ya da maaşın olmaması şartı aranır.

Başvuru yapmak isteyen kişi kanun kapsamında ya da mahkeme kararı ile bakım altına girmiş ise bu durum maaş alabilmek için yeterli değildir. Kişinin üzerine kayıtlı ve gelir getiren taşınır ya da taşınmaz mal olması da maaş almaya engel durumlar arasında yer alır. Eğer sahip olunan mal varsa ve bundan gelir elde ediliyorsa bu gelirin aylık ortalaması o dönemin muhtaç aylığı sınırını aşmamalıdır.

Muhtaç aylığını alacak kişi engelli ise onlar için herhangi bir yaş sınırı mevcut değildir. Ancak yetimler için durum farklı olup onların maaşı alabilmeleri için 18 yaşında olmaları gerekir.

Muhtaç Aylığına Başvuru için Gerekenler

Muhtaç aylığına başvuru için gereken belgeler eksiksiz olduğunda maaş almaya hak kazanılmaktadır. Buna göre kimlik belgesinin fotokopisi, yetimler için yetim olduklarını gösteren belge, engelliler için engelli sağlık raporu, adresi teyit edebilmek için ikametgah belgesi gerekir. Engelli sağlık raporunda engel durumunun yüzde kırk olduğu belgede açıkça ifade edilmelidir. Eğer herhangi bir durum nedeniyle muhtaç aylığı alınacaksa o duruma uygun olan muhtaç aylığı başvuru formu kullanılmaktadır.

Adım Adım Muhtaç Aylığına Başvuru

  • Muhtaç aylığına başvuru için şahsen başvuru, posta ile başvuru ve internet üzerinden başvuru yapılabilir.
  • Şahsen başvuru yapacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü gitmeli ve giderken başvuru için gerekli evrakları yanında götürmelidir.
  • Başvuru esnasında gerekli olan başvuru formu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden temin edilerek doldurulabilir.
  • Bu formu müdürlüğün internet sitesinde temin edip önceden doldurmak da mümkündür.
  • Tüm belgeler tamamlandıktan sonra başvuru belgeleri orada yetkili olan kişiye teslim edilir.

Fakirlik Maaş Aylığı Gerekli Bilgiler

Posta aracılığıyla başvuru yapabilmek için öncelikle gönderinin iletileceği adresi öğrenmek gerekir. Bu amaçla Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde sırasıyla teşkilat yapısı ve bölge müdürlüklerine girilmeli, orada ilgili bölge müdürlüğünün adresine ulaşılmalıdır. Bu adres postanın gönderim adresine eksiksiz şekilde yazılarak gönderilebilir.

İnternet üzerinden muhtaç aylığı başvuru yapılacağında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde faaliyetler ve hayır hizmetleri sayfasında yer alan muhtaç aylığı kısmından başvurularla ilgili bilgiye ulaşabilirler.

Muhtaç Aylığı Başvuru Formları

Muhtaç aylığı başvuru formları yetimler ve engelliler için farklılık gösterir. Bu formlar Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinden ya da doğrudan müdürlük binasından temin edilebilir. Siteden almak isteyenler hayır hizmetleri sayfasındaki muhtaç aylığı sayfasına tıkladıklarında form ve aylıkla ilgili geniş bilgiye ulaşabilirler.

Formların ilk kısmında taahhütle ilgili yazılı bilgiler, cep telefonu, ev telefonu, muhtacın kendisinin ya da velisinin adı, soyadı ve imzası yer alır. Alt kısma geçildiğinde muhtaca ait bilgiler ve muhtaç engelliler ile muhtaç yetim çocuklarının puanlandığı kısma yer verilmektedir. Bu bölüm muhtaç ve engelli için 2 kısma ayrılmakta ve başvuran kişinin durumuna göre doldurulmaktadır.

Muhtaç Aylığı Başvuru Formunda Hangi Bilgiler İstenir?

Muhtaç aylığı başvuru formunda doldurulacak alanların eksiksiz ve doğru bilgiler verilerek tamamlanması gerekir. Buna göre formda ilk kısımda başvuru sahibinin adı ve soyadı, muhtaç aylığı alacak olan kişinin cinsiyeti, baba adı, ili, ilçesi, mahalle ya da köyü, yazışma adresi gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. İlk bölüm kişisel bilgileri içerirken formun alt bölümüne geçildiğinde ise muhtaç ya da yetimin durumu ve bununla ilgili yapılan puanlama bölümü yer almaktadır.

Engelliler için Başvuru Formunda İstenen Genel Bilgiler

Öncelikle engel durumunun oranı belirlenmelidir. Bu kısımda %40 ile başlayan 3 farklı aralık yer almakta olup kişinin hangi aralığa girdiğini belirtmesi gerekir.  

Formun 2. bölümünde başvuru yapan kişinin evli mi yoksa bekar mı olduğu ve sosyal güvenlik kurumu kapsamına dahil olup olmadığı işaretlenir.

Ardından gelen bölümlerde ise SHÇEK’den evde bakım maaşı alınıp alınmadığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bakım altına alınıp alınmadığı gibi bilgiler doldurulur. Son olarak ise muhtaç engelli olan kişinin aylık gelirinin olup olmadığı, eğer gelir varsa bunun hangi aralıkta olduğu belirlenir.

Muhtaç Aylığı Yoklama Fakirlik Belgesi Nedir?

Muhtaç aylığı yoklama belgesi her yılın Kasım ayında bir nüsha olarak doldurulur ve aylığın alındığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu formla birlikte aylığı alan kişinin mevcut durumunda inceleme yapılır.

Yoklama belgesi içerisinde aylık alan muhtaç kişinin adı, soyadı, hayatta olup olmadığı, herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı, muhtaçlık durumunun sürüp sürmediği, kanunla ya da mahkeme kararıyla bakım altına alınıp alınmadığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkını kaybedip kaybetmediği gibi bilgiler yer alır.

Ayrıca aylık alan erkek çocuğun 18 yaşını doldurup doldurmadığı da bu formda doldurması gereken alanlardan biridir. Eğer bunlar haricinde aylık kesilmesine engel olacak bir durum varsa bunlar mutlaka belgede belirtilmelidir. Hazırlanan belgenin köy ya da mahalle muhtarı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Fakirlik belgesi başvuru şartları ve muhtarlık işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYIN

E Devletten Muhtaç Aylığı Sorgulama

E devletten muhtaç aylığı sorgulamak için öncelikle TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Ardından üst kısımda yer alan e hizmetler ya da kurumlar bölümünden Vakıflar Genel Müdürlüğü seçilerek hizmet sayfası açılır. Burada bulunan kişi yardım bilgisi sorgula seçeneğiyle sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Telefonla Muhtaç Aylığı Sorgulanır Mı?

Telefonla muhtaç aylığı sorgulamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü iletişim hattı aranır. 0312 415 55 00 numarası aranıp gerekli yönlendirmeler takip edilmelidir. Böylece muhtaç aylığı sorgulama, başvuru sorgulama, aylıkla ilgili bilgi almak gibi işlemler yapılabilir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu