Ağır Metallerin Alzheimer Üzerinde Etkisi Nedir?

Alzheimer Nedir?

Alzheimer, oldukça yaygın bir biçimde görülmesinin yanı sıra beyin hücrelerinin hasar gösrmesine sebebiyet veren ilerleyici bir norölojik bir hastalıktır. Düşünce, bellek faaliyetlerinde azalma başlıca meseleleri olan bu hastalık, ilerleyen yaşlarda kademe kademe ortaya çıkmaktadır. Hastalığın en ileri aşamaya erişmesi yıllar alır. İlerleyici bir hastalık olması sebebi ile Alzheimer’da erkenden kendini belli etmekte olan belirtiler, son yaşanmış olayların unutulması olarak bilinmektedir. Bu belirtiden birkaç sene sonra kişi günlük aktivitelerini tek başına yapmaktan dahi aciz bir vaziyete gelebilir. Sosyal maharetler, davranışlar ve mantıkla birlikte hareket faktörün zorlaşacağı bilinmektedir. Bunun yanında ileri derecede Alzheimer hastalarında karşısındaki kişiyle sohbet etme ve anlaşabilme kabiliyeti de kaybolmaktadır. Kişi, kendilerine sorulmakta olan suallere cevaplamakta bile güçlük çeker. Hasta ekseriyetle 65 yaş ve üstünü tesiri altına alsa da daha genç başlama örnekleri de bilinmektedir.

Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer hastalığına yakalanmış fertlerde, çoğunlukla bilişsel ve davranışsal bazı düşüklük yakıntıları ile hastaneye müracaat edilir. Hastalığın göre de belirtiler değişmektedir. Başlangıç aşamalarında hastalık hafif belirtilere sahip olmakla beraber, ileri aşama de olanların vaziyeti ise daha sert ve bariz birtakım bulgulardır. Alzheimer belirtileri genel olarak, küçük çaplı kimi hafıza meselelerini içerisinde barındırırken, son zamanlarda yapılan konuşmaların, yaşanan olayların unutulması ile beraber; fertler, koydukları nesnenin yerlerini ve isimlerini anımsayamaması gibi semptomlara da hane sahipliği yapmaktadır.  Hastalığın daha da ilerlemesi ile birlikte en yaygın bir şekilde hissedilen ve görülen belirtiler ise şunlardır;

 • Şuurda oluşan bulanıklıklar
 • Kişinin bulunduğu her ortama alışmada güçlük çekmesi
 • Kişinin hâkim olduğu yerlerde kaybolması
 • Konuşma dili ve maharetlerine ait bir akım meseleler
 • Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından sıradan dışı isteklerde bulunma, etrafa karşı kuşku duyma gibi psikolojik birtakım semptomlar
 • Sanrı oluşumu
 • Motivasyon ve öz saygı da azalma
 • Kişilerin günlük faaliyetlerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi
 • Kişinin anımsayamadığı bazı olayları inkâr etmesi
 • Kaygı ve çöküntü

Yukarıda saydığımız belirtiler, genel olarak hastalığın ilk teşhis edildiği vakitte çok sık bir şekilde görülmekte olan semptomlardır. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte, bu belirtiler şiddetlenerek hastanın aile fertlerini tanımaması, yakın geçmişe ait her şeyi tamamıyla unutması ve kendini bile tanımakta sıkıntılar çekmesi gibi daha büyük boyutlara erişebilmektedir. Bu vaziyette ise hastalar genel olarak günlük hayatlarının devamı için bir bakıcıya muhtaç hale gelir ve bakıcı tutulması mecburi hale gelmektedir.

Alzheimer Nedenleri Nelerdir?

Alzheimer, çok uzun vakittir yapılan araştırmalara sık sık konu olmaktadır ancak bu kadar yapılan araştırmaya karşın hala Alzheimer’ın bir nedeni bulunamamıştır. Bununla beraber, hastalığın ortaya çıkışında rol oynayan riziko etmenleri ise bir diğer bir söylemle hastalığa taban hazırlayan vaziyetler ise şunlardır;

 • İleri yaşta olmak
 • Ailede bir kişide bulunan Alzheimer öyküsü
 • Down sendromu hastalığından muzdarip olmak
 • Geçmişte yaşanmış olan kafa travmaları
 • Uyku düzeninde oluşan düzensizlikler
 • Yetersiz görülen fiziksel etkinlik
 • Obezite
 • Sigara kullanmak veya pasif içici vaziyetine düşmek
 • Yüksek tansiyona sahip olmak veya yüksek kolestrole sahip olmak
 • Kötü bir kontrole sahip tip2 diyabet hastalığına sahip olmak
 • Yetersiz, gayri muntazam ve aşırı sıhhatsiz beslenmek

Alzheimer hastalığının her iki cinsiyette de görülme sıklığını araştırma çalışması içine giren birtakım araştırmacılar ise Alzheimer hastalığının erkekleri kadınlara göre daha fazla tesir altına aldığı kanısına varmışlardır. Ancak bu vaziyeti ise kadınlarda vasati yaşın erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu için kadınları erkeklere nazaran daha az risk grubu altına almışlardır.

Ağır metallerin Alzheimer üzerindeki etkilerine gelir isek; bu gibi bütün durumların ardından yapılması gereken ilk şey bireyin metal zehirlenmesi yaşayıp yaşamadığını öğrenmek olmalı. Söz konusu nörolojik problemlerin alüminyum zehirlenmesi ile benzer belirtilerde bulunması çok da şaşırılacak bir durum olmasa gerek. Peki, bu belirtiler nelerdir? Birtakım hafıza problemleri, unutkanlık, konuşmada zorluk çekme, depresyon, kaslarda halsizlik yani asıl konuya gelir isek; beyin hücrelerinde tahribata sebep olan tüm rahatsızlıklarda, hatta unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu da dahil olmak üzere bütün oluşan bu problemlerde ağır metal zehirlenmelerinden kuşkulanmak gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu